Antagningsnämnden

Vilka sitter i antagningsnämnden?

I antagningsnämnden sitter följande personer:
En församlingsrepresentant som ordförande, vald av Kyrkostyrelsen: Ann-Marie Thedéen
En av de biträdande kyrkoledarna: Olle Alkholm
En av de regionala kyrkoledarna: Peter Bernhardsson
Biträdande chef på Nationella enheten: Els-Marie Carlbäcker
Handläggare för rekrytering av diakoner: Marie Lindholm
Handläggare för rekrytering av pastorer: Linnéa Lidskog
Representant från medarbetarförbundet: Monica Thorängen Hjelm

Dessutom är följande personer adjungerade i antagningsnämnden:
Rektorn på Bromma folkhögskola: Anders Andersson
Biträdande rektor på Enskilda högskolan Stockholm: Sofia Camnerin
Antagningsnämndens sekreterare: Eva Danneholm
Personer som tillsammans med Olle Alkholm, Marie Lindholm och Linnéa Lidskog intervjuar personer som ansöker: Margareta Smedberg Andersson och Anna Berndes.

När är nästa sammanträde?

Antagningsnämnden sammanträder fyra till sex gånger per år för att behandla ansökningar om att bli diakon- och pastorskandidat och om att bli mottagen i Equmeniakyrkans pastorskår från annat samfund. Hösten 2018 sammanträder nämnden den 4 oktober och 5 december, och våren 2019 är sammanträden inplanerade 20 februari, 4 april och 13 juni.

För att antagningsnämnden ska hinna behandla en ansökan bör den ha sänts in cirka en månad före sammanträdet.

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.