Antagningsnämnden

Vilka sitter i antagningsnämnden?

I antagningsnämnden sitter följande personer:
En församlingsrepresentant som ordförande, vald av Kyrkostyrelsen: Ann-Marie Thedéen
En av de biträdande kyrkoledarna: Olle Alkholm
En av de regionala kyrkoledarna: Peter Bernhardsson
Biträdande chef på Nationella enheten: Els-Marie Carlbäcker
Kontaktpersonen för diakonkandidaterna: Marie Lindholm
Kontaktläraren för pastorskandidaterna: Rune W Dahlén
Representant från medarbetarförbundet: Monica Thorängen Hjelm

Dessutom är följande personer adjungerade i antagningsnämnden:
Representant från Bromma folkhögskola
Rektorn på THS: Owe Kennerberg
Antagningsnämndens sekreterare: Eva Danneholm
Personer som tillsammans med Olle Alkholm, Marie Lindholm och Rune W Dahlén intervjuar personer som ansöker: Margareta Smedberg Andersson och Anna Berndes.

När är nästa sammanträde?

Antagningsnämnden sammanträder fyra till sex gånger per år för att behandla ansökningar om att bli diakon- och pastorskandidat. Våren 2018 sammanträder nämnden den 20 februari, 17 april och 24 maj. Hösten 2018 blir det sammanträden 17 oktober och 5 december.

För att antagningsnämnden ska hinna behandla en ansökan bör den ha sänts in cirka en månad före sammanträdet.

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.