Antagningsnämnden

Vilka sitter i antagningsnämnden?

I antagningsnämnden sitter följande personer:
En församlingsrepresentant som ordförande, vald av Kyrkostyrelsen: Ann-Marie Thedéen
En av de biträdande kyrkoledarna: Olle Alkholm
En av de regionala kyrkoledarna: Peter Bernhardsson
Biträdande chef på Nationella enheten: Els-Marie Carlbäcker
Kontaktpersonen för diakonkandidaterna: Marie Lindholm
Kontaktläraren för pastorskandidaterna: Rune W Dahlén
Representant från medarbetarförbundet: Monica Thorängen Hjelm

Dessutom är följande personer adjungerade i antagningsnämnden:
Rektorn på Bromma folkhögskola: Anders Andersson
Rektorn på THS: Owe Kennerberg
Antagningsnämndens sekreterare: Eva Danneholm
Personer som tillsammans med Olle Alkholm, Marie Lindholm och Rune W Dahlén intervjuar personer som ansöker: Margareta Smedberg Andersson och Anna Berndes.

När är nästa sammanträde?

Antagningsnämnden sammanträder fyra till sex gånger per år för att behandla ansökningar om att bli diakon- och pastorskandidat och om att bli mottagen i Equmeniakyrkans pastorskår från annat samfund. Våren 2018 sammanträder nämnden den 20 februari, 17 april och 24 maj. Hösten 2018 blir det sammanträden 4 oktober och 5 december, och våren 2019 är sammanträden inplanerade 20 februari, 4 april och 13 juni.

För att antagningsnämnden ska hinna behandla en ansökan bör den ha sänts in cirka en månad före sammanträdet.

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.