Diakon

Det finns två tjänster i Equmeniakyrkan som man kan bli ordinerad till, nämligen diakon och pastor. Det är viktigt att lyfta fram båda dessa tjänster. När det nu finns en flik på Bli pastor.nu med rubriken ”Diakon” får det inte tydas som att diakonens tjänst står under pastorns. Så är det förstås inte. Numera finns det församlingar i Equmeniakyrkan som anställt en diakon som församlingsföreståndare.

Anledningen till att man kan läsa om diakoner på denna hemsida är att visa att diakonens och pastorns tjänster hör ihop och är lika viktiga. Det mest bibliska är förstås att det finns både en diakon och en pastor i varje församling. Vi behöver få fram fler diakontjänster i Equmeniakyrkan!

Om du vill läsa mer om diakoni och om att utbilda sig till diakon hänvisar vi till Bromma folkhögskolas hemsida.

– – – –

Att vara diakon är att vara med och göra Guds kärlek synlig här på jorden. Denna kärlek tar sig många uttryck men den vill möta människors utsatthet med respekt, omtanke och solidaritet. Att vara diakon innebär att du är en röst för de utsatta i kyrka och samhälle och synliggör orättvisor och förtryck både på ett strukturellt och personligt plan. Diakonin är hela församlingens ansvar. Därför är diakonens uppdrag också att synliggöra dessa frågor i församlingen.

Som diakon kan du arbeta med alla åldrar i församlingens traditionella verksamhet men också i samverkan med kommun, ideella organisationer, skola, socialtjänst, kriminalvård, sjukvård etc.

Du som vill bli diakon i Equmeniakyrkan ansöker om detta till en antagningsnämnd inom kyrkan. I samtal med representanter för antagningsnämnden prövas kallelse och lämplighet för uppgiften. Du är välkommen att ta kontakt för ett samtal, eller för att beställa blankett för ansökan.

Om du har frågor om diakoni, diakonutbildning och antagningsnämnd kan du vända dig till Marie Lindholm som arbetar med diakoni i Equmeniakyrkan.

E-post: marie.lindholm@equmeniakyrkan.se. Tfn 08-580 031 83.

Utbildning

För att bli diakon krävs en grundläggande socialt eller pedagogiskt inriktad utbildning eller en utbildning inom något vårdyrke, samt en diakonal påbyggnadsutbildning vid Bromma folkhögskola. Sökande utan grundläggande utbildning men med lång yrkeserfarenhet kan också efter särskild prövning och eventuella kompletterande studier antas till denna påbyggnadsutbildning.

Bromma folkhögskola erbjuder dessutom en flerårig utbildningsväg till diakonal tjänst som innefattar tvåårig fritidsledarutbildning och diakonal påbyggnadsutbildning.

Den diakonala påbyggnadsutbildningen har en karitativ och pedagogisk inriktning och ger ett fördjupat studium av församling, samhälle, diakonal teologi, själavård, beteendevetenskap och socialpedagogik. Du får genom dessa ämnen pedagogiska verktyg till att arbeta med människors livsfrågor i församling och samhälle. Kursen läses på 75 %under två år.

Equmeniakyrkans diakonkandidater 2018/19

(Uppdaterad 2018-12-12)

Klass 1:

Emaan Bhatti
Hampus Björkman
Christina Larsson
Anna-Mia Henriksson
Nidhal Paulus
Elin Sönnerfors

Klass 2:

Roland Engström
Amelie Roolf
Lyra Sema
Sara Stignäs
Frans Wingård
Åsa Öqvist

Vägledningsåret:

Anna Ardin
Kim D Bergman
Liselott Björk
Inger Burgén Levin
Victoria Gejrot
Anna Johannesson
Maria Lindström
Ulrika Magnusson
Ingela Öhman

Ej påbörjat studierna:

Mathias Dawidsson
Eric Hanson
Elisabeth Sahlin
Eric Stridsman

Avslutat utbildningen:

Pontus Norshammar – avslutade sin utbildning våren 2017 och ska enligt planerna ordineras 2020.

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.