Vad betyder Kyrkan?

Från Anna Lähnn, gästbloggare och pastorskandidat.

För mig är Kyrkan (med stort K) alla människor som tror på Jesus Kristus som Frälsare. Den är inte begränsad till en organisation, men dessa människor har genom historien, också idag, valt att gå samman och bilda olika organisationer för att kunna träffas, växa och arbeta tillsammans. Många av dessa organisationer är våra lokala församlingar.

Det är lätt att ta församlingen för given, liksom Kyrkan. Vi som lever nu har alltid haft den, om inte i våra egna hem så inpå knuten. För någon vecka sedan gjorde jag ett tanke-experiment och funderade kring hur mitt liv hade sett ut om mitt liv inte hade varit format och stöttat av andra kristna, av Kyrkan och församlingen.

För det första hade jag inte haft någon Bibel att läsa, eftersom det är Kyrkan som genom historien skrev ner, redigerade och sammanställde den. Jag hade knappt kunnat ”möta Jesus” utan berättelserna om Jesus och hur Han mötte människor när Han levde här på Jorden. Men låt oss ändå, som en tanke, säga att Jesus ändå visade Sig för mig och jag kom till tro. Jag skulle då ha varit den enda troende på Jorden, helt ensam med mina upplevelser. Vem skulle jag dela mina upplevelser med? Vem skulle bekräfta att jag inte var galen som trodde på Gud? Vem skulle ha en lite annan upplevelse som skulle utmana mig att inte tro att jag direkt hade alla svar? Vem skulle be för mig när livet var svårt, att Gud skulle ge mig kraft och nåd? Vem skulle jag sjunga tillsammans med, till Guds ära? Vem skulle komma till mig med önskan om förbön?

Jag växte inte upp i ett troende hem. När jag kom till tro kom jag in i en lokal församling, som kom att betyda oerhört mycket. Oavsett var jag är, så finns alltid en lokal församling där jag kan fira gudstjänst, och där det finns människor som kan dela min tro och mitt liv med Gud. Detta betyder, än idag, mer för mig än jag kan uttrycka med ord.

Att få tjäna i församlingen är för mig att få vara en del av det viktigaste, det mest meningsfulla jag kan tänka mig. Att hjälpa människor att möta Jesus, att komma till tro, växa i tro, och tillsammans leva livet med Gud.

Det är jag, tack och lov, inte ensam om…