Göteborg

Equmeniakyrkans teologgrupp i Göteborg brukar träffas i Betlehemskyrkan två gånger per termin. Samlingarna varar från kl 17.00 och brukar vara slut senast kl 20.00. Fika, information, samtal och andakt är stående inslag. Oftast brukar också en gäst vara med och föreläsa eller dela erfarenheter.  Rune W Dahlén och Linnéa Lidskog är oftast värdar för samlingarna.

Betlehemskyrkan ligger på Vasagatan, nära Vasaplatsen.

För att kunna delta i samlingarna måste en anmälan göras till Rune W Dahlén på rune@ths.se eller 076-50 53 152.

Den som vill ha ett enskilt samtal med Rune eller Linnéa om kallelse, utbildning och tjänst är välkommen att höra av sig. De brukar ha tid både före och efter samlingen.

Våren 2018 blir det två teologgruppssamlingar, 5 mars och 11 april

Måndagen den 5 mars medverkar Robert Eriksson som är församlingsföreståndare i Betlehemskyrkan, men även författare och musiker. Hans ämne blir: ”Att vara en herde för hela flocken – hur hanterar man svåra frågor i församlingen?” Andakten hålls av Jonas Eveborn som är kaplan på THS och föreståndare för Ekumeniska kommuniteten på Bjärka-Säby. Rune W Dahlén är värd för kvällen och kommer att ta upp frågor om kallelse, utbildning och tjänst. Anmälan till Rune (rune@ths.se) senast den 2 mars.

Onsdagen den 11 april kommer pastor Per Duregård som gäst. Han är anställd som pastor för det sociala arbetet i Betlehemskyrkan i Göteborg och har tidigare varit pastor och föreståndare i bland annat Redbergskyrkan. Han kommer att tala om integrationsfrågor i församlingen, och temat blir ”…och ändå är jag pastor”. Rune W Dahlén är värd för kvällen och håller även i kvällens andakt. Anmälan till Rune (rune@ths.se) senast den 9 april.

Equmeniakyrkans teologgrupper är till för de som är antagna diakon- och pastorskandidater samt de som någon gång emellanåt funderar på kallelsen till pastor eller diakon.

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.