Göteborg

Equmeniakyrkans teologgrupp i Göteborg brukar träffas i Betlehemskyrkan två gånger per termin. Samlingarna varar från kl 17.00 och brukar vara slut senast kl 20.00. Fika, information, samtal och andakt är stående inslag. Oftast brukar också en gäst vara med och föreläsa eller dela erfarenheter.  Rune W Dahlén och Linnéa Lidskog är oftast värdar för samlingarna.

Betlehemskyrkan ligger på Vasagatan, nära Vasaplatsen.

För att kunna delta i samlingarna måste en anmälan göras till Rune W Dahlén på rune@ths.se eller 076-50 53 152.

Den som vill ha ett enskilt samtal med Rune eller Linnéa om kallelse, utbildning och tjänst är välkommen att höra av sig. De brukar ha tid både före och efter samlingen.

Hösten 2017 blir det teologgruppssamlingar måndagen den 23 oktober och torsdagen den 14 december. Programmet är inte spikat vid första tillfället, men vid det andra tillfället kommer THS rektor, Owe Kennerberg som gäst.

– – – – – – – –

Equmeniakyrkans teologgrupper är till för de som är antagna diakon- och pastorskandidater samt de som någon gång emellanåt funderar på kallelsen till pastor eller diakon.