Göteborg

Equmeniakyrkans teologgrupp i Göteborg brukar träffas i Betlehemskyrkan två gånger per termin. Samlingarna varar från kl 17.00 och brukar vara slut senast kl 20.00. Fika, information, samtal och andakt är stående inslag. Oftast brukar också en gäst vara med och föreläsa eller dela erfarenheter.  Rune W Dahlén och Linnéa Lidskog är oftast värdar för samlingarna.

Betlehemskyrkan ligger på Vasagatan, nära Vasaplatsen.

För att kunna delta i samlingarna måste en anmälan göras till Rune W Dahlén på rune@ths.se eller 076-50 53 152.

Den som vill ha ett enskilt samtal med Rune eller Linnéa om kallelse, utbildning och tjänst är välkommen att höra av sig. De brukar ha tid både före och efter samlingen.

Hösten 2017 blir det teologgruppssamlingar.

Måndagen den 23 oktober kommer pastor Karin Åkesson från Kortedalakyrkan och talar om integration och mångkulturellt arbete i församlingen. Linnéa Lidskog är värd för samlingen. Anmälan till Rune senast den 20 oktober.

Torsdagen den 14 december är THS rektor, Owe Kennerberg gäst. Han kommer förstås att tala om THS och om pastorsutbildningen där. Rune W Dahlén är värd för samlingen. Anmälan till Rune senast den 12 december.

– – – – – – – –

Equmeniakyrkans teologgrupper är till för de som är antagna diakon- och pastorskandidater samt de som någon gång emellanåt funderar på kallelsen till pastor eller diakon.

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.