Göteborg

Equmeniakyrkans teologgrupp i Göteborg brukar träffas i Betlehemskyrkan två gånger per termin. Samlingarna varar från kl 17.00 och brukar vara slut senast kl 20.00. Fika, information, samtal och andakt är stående inslag. Oftast brukar också en gäst vara med och föreläsa eller dela erfarenheter.  Rune W Dahlén och Linnéa Lidskog är oftast värdar för samlingarna.

Betlehemskyrkan ligger på Vasagatan, nära Vasaplatsen.

För att kunna delta i samlingarna måste en anmälan göras till Rune W Dahlén på rune@ths.se eller 076-50 53 152.

Den som vill ha ett enskilt samtal med Rune eller Linnéa om kallelse, utbildning och tjänst är välkommen att höra av sig. De brukar ha tid både före och efter samlingen.

Våren 2017 planerar vi tre teologgruppssamlingar i Göteborg: 25 januari, 16 mars och 8 maj. Den 25 maj kommer Britta Hermansson och rubriken för kvällen är ”Att bli den du är”. Den 16 mars medverkar Linda och Gustaf Danielsson.

Vid det sista tillfället den 8 maj är kyrkoledare Lasse Svensson gäst. Rubriken är då ”I huvudet och hjärtat på en kyrkoledare”, och Lasse kommer att tala om utmaningar för kyrkan idag. Maria Fässberg Norrhall som är pastor och projektledare på Överås håller en avslutande andakt och Rune W Dahlén leder hela samlingen. OBSERVERA att vi den gången är på Överås, Danska vägen 20, och att anmälan till samlingen måste ske senast fredagen den 8 maj.

– – – – – – – –

Equmeniakyrkans teologgrupper är till för de som är antagna diakon- och pastorskandidater samt de som någon gång emellanåt funderar på kallelsen till pastor eller diakon.