Hur blir jag pastor i Equmeniakyrkan?

Vad krävs för att bli pastor?

För att bli pastor i Equmeniakyrkan ska man normalt läsa teologi i fyra år vid Teologiska högskolan, Stockholm (THS). Innan studierna rekommenderas ett år på en bibellinje eller motsvarande. Som regel krävs också ett års arbete i församlingstjänst, till exempel som ungdomsledare. Antagningsnämnden har möjlighet att i speciella fall besluta om särskild studiegång. Det kan gälla personer som har svårt att läsa i fyra år pga ålder, familj, tidigare yrkesutbildning etc. Långvarigt församlingsengagemang i en församling tillhörande Equmeniakyrkan, livserfarenhet och mångårig yrkeserfarenhet kan efter särskild prövning ersätta bibellinje och församlingsanställning, samt ge en något förkortad utbildning.

Det antagningsnämnden tittar särskilt på hos den som ansöker om att bli pastorskandidat är bland annat hur den sökandes tro ser ut och hur tron är integrerad i personligheten, samarbetsförmåga, ledaregenskaper, förmåga till självständigt tänkande, upplevelsen av kallelse, erfarenhet av församlingsliv och av Equmeniakyrkan på nationellt och regionalt plan, kännedom om en pastors arbete och om Equmeniakyrkans konstitution etc.

Hur ansöker man om att bli pastorskandidat?

Man ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett. Den består av ett antal frågor och en uppmaning att lämna namn och adress på 4-6 referenspersoner. Till denna blankett skall man också foga en bilaga med sin egen livsberättelse. Blanketten kan beställas hos Equmeniakyrkan, Antagningsnämnden, Box 14038, 167 14 Bromma.  Tfn 08-580 031 00. E-post: info@equmeniakyrkan.se.

Den sökande kallas till Equmeniakyrkans kansli där tre olika personer gör intervjuer. Dessutom skall den sökande ha ett personligt samtal med en regional kyrkoledare före antagningen.

Måste man ansöka före man börjat studera teologi?

De flesta ansöker om att bli pastorskandidat innan de börjar sina teologistudier, och det är också vad som rekommenderas, men andra väljer att först läsa något år.

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.