Kallelsedagarna 24-25 mars 2017

Har du någon gång funderat på att arbeta heltid i Guds rike? Kanske för en kortare period eller som ett yrke i framtiden. Har du utmanats av kallelsen och undrar hur man förstår sig på den? Eller vill du bara veta mer om Equmeniakyrkans utbildningar? Här har du en jättechans!

Fredagen den 24 mars 2017 är det Öppet hus på Campus Bromma, det vill säga Teologiska högskolan Stockholm (THS) och Bromma folkhögskola. Då har du möjlighet att vara med på lektioner och miniföreläsningar, samtala med lärare, utbildningsansvariga och studenter/elever. Du får titta runt i lokalerna och ”känna in atmosfären”.

När Öppet hus slutar på fredag eftermiddag startar Kallelsedagarna på THS och Bromma folkhögskola. Equmeniakyrkan och Equmenia är arrangörer och Kallelsedagarna varar från fredag kväll till lördag eftermiddag den 24-25 mars 2017. Då blir det bibelstudier, seminarier, andakter, gemenskap, samtal, förbön, lovsång och möjlighet till enskilda samtal. En hel rad personer medverkar.

Det är viktigt att se Öppet hus och Kallelsedagarna som en sammanhängande helhet. Försök vara med på båda arrangemangen eftersom de kompletterar varandra.

På www.kallelsedagar.se finns från och med januari 2017 all information du kan behöva, och från och med februari går det även att anmäla sig där. Sista anmälningsdag är den 17 mars.

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.