Pastorsanställning

Vår församling söker ny pastor och vill ha en nyutbildad – hur gör vi?

Det finns ett standardsvar på den här frågan: Ta kontakt med den regionala kyrkoledaren!

Pastorskandidaterna intervjuas på våren i tredje årskursen (eller motsvarande för de med särskild studiegång). Då samtalar vi bland annat om önskemål inför en kommande tjänst och frågar till exempel: Föreståndare eller ungdomspastor? Norrbotten eller Skåne? Storstad eller landsbygd? Stor eller liten församling? Vi kollar också om pastorskandidaten ligger i fas med studierna och hur tro och kallelse ser ut.

I oktober sista läsåret träffar dessa pastorskandidater och motsvarande diakonkandidater alla de regionala kyrkoledarna två kvällar efter varandra. Då är även handläggarna för medarbetarrekrytering med. Målsättningen är att varje kandidat under de här kvällarna ska få en rekommendation på en specifik församlingstjänst. Sedan står det kandidaterna fritt att söka den rekommenderade tjänsten eller någon annan tjänst som verkar mer intressant eller rätt.

Inför dessa kvällar är det alltså oerhört viktigt att församlingarna tagit kontakt med sin regionala kyrkoledare och noga beskrivit vilken profil de önskar att den kommande medarbetaren ska ha. Då kan det också vara viktigt att ta upp frågan om det verkligen är en pastor som behövs, eller om det snarare är en diakon eller ungdomsledare.

Vilken ansökningstid bör vi ange i en annons?

Det är viktigt att ansökningstiden för pastorstjänsten är anpassad så att pastorskandidaterna kan söka tjänsten efter att de träffat de regionala kyrkoledarna i oktober. Därför kan det vara lämpligt att sätta t ex 1 december som sista ansökningsdag i annonsen. Då kan församlingen få ansökningar både från blivande pastorer och pastorer som varit ute i tjänst en tid.

Kan församlingen ta direkt kontakt med en pastorskandidat som vi vill anställa?

Vi avråder församlingar från att ta direkt kontakt med pastorskandidaterna, men kan naturligtvis inte hindra det. Anledningen är bl a att vi sett flera exempel på hur församlingar ryckt i en duktig och populär pastorskandidat som därmed kanske fått fyra, fem förfrågningar eller till och med ännu fler. Flera pastorskandidater har upplevt detta väldigt jobbigt eftersom det ofta blir svårare att ta beslut ju fler valmöjligheter det finns. Ibland har det varit rena övertalningskampanjer där pastorskandidatens upplevelse av Guds kallelse och ledning känts mindre viktig än församlingens bestämda önskemål. Vi har också exempel på hur det här har lett till att pastorskandidater kommit efter i sina studier.

Det är angeläget att alla pastorskandidater får tjänst. Antagningsnämnden har bedömt dem som lämpliga och Equmeniakyrkan har satsat resurser på att alla ska få en så bra utbildning som möjligt. Ibland är det kanske inte alls den mest kände pastorskandidaten som kan göra bästa jobbet, utan istället kan det finnas någon mindre känd som passar perfekt för tjänsten och som kan bli det bönesvar församlingen längtar efter.

Har församlingen bättre chanser att få en nyutbildad pastor om vi hör av oss till handläggaren för medarbetarrekrytering, pastorer?

Svaret är nej! Allt för många församlingar ringer eller mailar till handläggaren för medarbetarrekrytering, pastorer (=pastorskandidaternas kontaktperson) i detta ärende, men det är egentligen ganska meningslöst. Det är de sju regionala kyrkoledarna som bevakar församlingarnas behov och önskemål. Ingen enskild person kan klara att lyssna in önskemål från alla församlingar som söker en medarbetare.

Uppgiften för kontaktpersonen är att bevaka pastorskandidaternas önskemål och att lyssna in deras kallelse och gåvor. Om de t ex varit sommarpastor i någon församling där de trivts bra och som de vet söker en pastor är det bra om de meddelar detta till kontaktpersonen.

När de regionala kyrkoledarna och kontaktpersonen möts i oktober nämns alla önskemål från församlingar och pastorskandidater och tillsammans har gruppen då en helhetsbild som gör att de kan ge lämpliga rekommendationer.

Måste pastorskandidaten följa den rekommendation som getts?

Nej, något sådant krav finns inte. Det är bara en rekommendation och inget annat. När de blivande pastorerna träffar de regionala kyrkoledarna i oktober får de information om alla lediga pastorstjänster och de är fria att i ett enskilt samtal med respektive kyrkoledare fråga mer om en tjänst som de inte rekommenderats.

Gör pastorskandidaten praktik i den församling där hon/han anställs?

Nej, någon sådan praktikperiod finns inte. Istället får församlingen och pastorskandidaten komma överens om hur och när de ska träffas. Om det är möjligt kan den blivande pastorn komma på besök i samband med t ex planering.

När kan den blivande pastorn börja sin anställning?

Det mest vanliga är att pastorskandidaten börjar i mitten på augusti. Vi rekommenderar att pastorskandidaten tar ut en lång, sammanhängande ledighet på sommaren innan första tjänst. Sista läsåret kan vara ganska intensivt, och det är viktigt att hämta krafter inför allt det nya som kommer att möta i den nya tjänsten.

Kan församlingen få en nyutbildad pastor även om de börjar annonsera först i november?

Ja. Det är inte säkert att vi lyckats hitta tjänster att rekommendera till alla i samtalen mellan de regionala kyrkoledarna och kandidaterna i oktober. Det är inte heller säkert att de rekommendationer som getts leder till anställning. Både församlingen och kandidaten kan i någon fas av förhandlingarna välja att säga nej till fortsatta samtal. Då gäller det för pastorskandidaten att söka en ny tjänst.

Även när en församling börjar söka pastor efter att de regionala kyrkoledarna träffat de blivande pastorerna är det lämpligt att ta kontakt med den regionala kyrkoledaren. Det är inte heller i detta läge meningsfullt att ringa kontaktpersonen eller någon annan på THS, utan den kontakten går via de regionala kyrkoledarna.

Blev det annorlunda att anställa en nyutbildad pastor sedan vägledningsåret infördes.

Tillvägagångssättet är precis detsamma som förut. Men det har skett en förändring till det bättre genom att den nyutbildade pastorn får mer stöd och vägledning under det första året i tjänst. Därmed har också den anställande församlingen fått ett stöd som inte tidigare funnits. Efter vägledningsåret sker ordinationen som då blir en angelägenhet för hela den församling där pastorn är anställd.

Under vägledningsåret kan den nyutbildade pastorn titulera sig pastor och använda en pastors klädsel. Däremot har personen inte vigselbehörighet eller den absoluta tystnadsrätten i domstol.

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.