Etikettarkiv: Equmeniakyrkan

Nu är vi igång!

Inlägg från Rune W Dahlén.

Idag var en historisk dag i Bromma. De blivande pastorerna och diakonerna i Equmeniakyrkan har nu sin utbildning på samma campus eller skolområde. Bromma folkhögskola startade sitt nya läsår förra måndagen och THS startade denna vecka. Och idag samlades för första gången alla studerande på den diakonala linjen tillsammans med Equmeniakyrkans teologgrupp på THS. Så här såg det ut:

DSC_1210

(Observera att alla på bilden är inte antagna diakon- eller pastorskandidater. Lille Manfred i mamma Kajsas knä till höger är det till exempel inte. Men däremot Elin som viftar glatt längst ner till höger…)

DSC_1208Vi fyllde det största klassrummet på THS, och där presenterade vi oss för varandra, och Bromma folkhögskolas rektor Torbjörn Bådagård talade.

Det är viktigt att de blivande diakonerna och pastorerna känner igen varandra och kan mötas i restaurangen och gemensamma gudstjänster. De antagna diakonkandidaterna inbjuds också att vara med på Equmeniakyrkans teologgruppssamlingar på THS, även om de knappast kan vara med varje gång eftersom de bara läser måndagar och tisdagar.

Restaurangen som skapats genom en utbyggnad av matsalen är inte helt klar, men går att använda. Det är en fantastisk miljö. Här är ett par bilder från THS personaldagar i förra veckan, då vi första gången kunde komma och fika.

DSC_1196DSC_1190

 

 

 

 

 

DSC_1197

Och så här ser restaurangen ut från mitt arbetsrum. Det är en del kvar att göra på utsidan.

DSC_1203I måndags var det högtidligt välkomstprogram på THS. En av talarna var pastorskandidaten HannaSara Leones. Efteråt var det gudstjänst i ett fullsatt kapell med predikan av rektor Owe Kennerberg.

DSC_1206

 

 

 

 

Ett gott gammalt år!

Blogginlägg av Rune W Dahlén.

År 2012 har varit ett förändringens år. Tre gamla 1800-talssamfund har gått samman och bildat en alldeles ny kyrka med arbetsnamnet Gemensam Framtid. Det har inneburit stora förändringar och mycket merarbete, men också arbetsglädje och framtidstro. BliPastor.nu har gått över från Svenska Missionskyrkan till Gemensam Framtid.

I våras arbetade fortfarande kyrkorna var för sig när det gällde ordination till diakon och pastor. I mars var de så kallade ordinanderna samlade till Missionskyrkodagar för att förberedas inför tjänst. Någon av dagarna var vi på Missionskyrkans kansli på Tegnérgatan 8 (notera tavlan med Missionskyrkans grundare, E J Ekman, på väggen).

Vid Gemensam Framtids kyrkokonferens ordinerade de tre bildarsamfunden var för sig, men i samma gudstjänst. En härlig skara diakoner och pastorer och många förebedjare.

Under terminerna samlas pastorskandidaterna till kvällssamlingar ungefär var tredje eller var fjärde vecka. Under våren var Per-Inge Lidén, Ann-Sofie Lasell, Josefine Arenius och Lotta Sundberg gäster. Kvällarna börjar med fika, information och gemenskap och avslutas med andakt i kapellet där det finns möjlighet till personlig förbön. Bön är en oerhört viktig del av teologistudierna.

På vinterhalvåret ordnar GF två retreater för pastorskandidaterna. En helt tyst för de som läser heltid på THS och en halvtyst för de som gör studieuppehåll, läser nätkurser eller ännu inte påbörjat studierna. I år var den tysta retreaten på Hjälmargården och leddes av Liselotte J Andersson. Den halvtysta var på Bjärka Säby och leddes av Andreas Sköldmark.

För att få ihop pengar till retreaterna ger pastorskandidaterna ut tidningen Årsringar. Den kommer i mars och räcker ett helt år. Tidningen trycks i 4000 ex och kostar 40 kr. Den är helt finansierad av annonser, så av de 40 kronorna går 20 till retreatkassan och 20 till Kongo för att stötta vår systerkyrkas pastorsutbildning. Det finns tidningar kvar att beställa!

Ett annat sätt att få in pengar till retreaterna är genom de två bokloppisar som pastorskandidaterna anordnar varje år. Det är öppet för alla att både skänka och köpa böcker.

Varje vår anordnar vi Kallelsedagar för de som funderar på kallelsen till en heltidstjänst. Då är det bibelstudier, seminarier, andakter, musikcafé och tillfälle till enskilda samtal. Huvudtalare 2012 var Linnéa Lidskog och Christer Daelander. Kallelsedagarna hålls från fredag kväll till lördag eftermiddag och föregås alltid av Öppet Hus på THS. Se mer på kallelsedagar.se!

I maj månad ordnade vi en helg med pilgrimsvandring i Riddersholms naturreservat. Vi bodde över två nätter på Kapellskärs vandrarhem och vandrade en heldag med Ann Westblom som ledare. Det var en ovanligt kall helg, men ändå var det två som passade på att bada i havet. För nattvarden utmed vägen hittade vi en någorlunda vindskyddad plats.

När det nya läsåret började hade min kollega Per Westblom fått andra arbetsuppgifter inom GF. Istället kom Britta Hermansson som en god ersättare och med ett antal avgränsade arbetsuppgifter. Under hösten hade hon hand om en teologgruppssamling. Andra gäster denna termin var Emanuel Karlsten, Carl-Johan Sävinger och Britta Bolmenäs.

Ibland försöker vi också få till någon mer spontan och frivillig samling för pastorskandidaterna. Det kan vara någon internationell gäst som är på besök i Sverige och som kan komma till THS på kort varsel. Den här hösten fick vi till ett besök på Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet där Göran Alm var vår guide.

Den 1 oktober möttes GFs nya antagningsnämnd för första gången. Ann-Marie Thedéen är ordförande och står längst fram i mitten i grå kavaj. Under hösten har det varit mycket arbete med att ta fram nya blanketter, följebrev, instruktioner och arbetssätt samt kriterier för antagning, utbildning och ordination. Nu i slutet på året har vi 60 pastorskandidater i GF, varav flera är helt nya för mig jämfört med i våras.

Varje höst reser pastorskandidaterna iväg några dagar för att de nya ska få möjlighet att komma in i gänget och för att vi alla ska få tillfälle att umgås, se en ny del av Sverige och för att be inför det nya läsåret. Denna höst gick resan ända till Hemavan där SMU Fjällgård och Övre Norrlands distrikt av Svenska Missionskyrkan och SMU bjöd på kost och logi och fantastiska vandringar i fjällmiljö.

För oss som anställda i GF har det varit ett tufft år. Några av de som arbetat i ett av bildarsamfunden har inte fått möjlighet att fortsätta i GF. Andra har fått lägre tjänstgöringsgrad eller andra arbetsuppgifter. För mig har hösten inneburit stora förändringar med en ny arbetsgivare, ny medarbetare, pastorskandidater som är nya för mig men som kommer från Baptistsamfundet och Metodistkyrkan, nya kollegor i temagrupp Bildning på GFs nya kansli i Alvik, nytt arbetssätt genom projekt, personliga kontrakt, temagruppsmöten och storkanslimöten, gemensamt ansvar för projekt och budget i en temagrupp, ny antagningsnämnd, nya chefer, ny kurs på THS om GF, ny dator och ny mobil med nytt abbonemang. Spännande och utmanande och en möjlighet att tänka om och tänka nytt – men samtidigt en stor omställning och en stor arbetsbörda.

För pastorskandidaterna har omställningen varit mycket mindre, i all synnerhet för Missionskyrkans pastorskandidater som fått behålla sin kontaktlärare och sitt kommunikationsverktyg Mosaiken. En positiv förändring har varit att GF redan i sitt bildarmöte beslöt att även pastorer, liksom tidigare diakoner, kan ordineras utan att ha en tjänst klar. Redan i somras hade vi glädje av det genom att en ung pastor fick sin tjänst klar först i augusti men ändå kunde ordineras i maj. En annan positiv förändring är förstås att området för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och för nya tjänster blivit så mycket större när tre kyrkor gått samman.

En tredje förändring gäller förskjuten ordination som jag skrev om för ett år sedan och som är Metodistkyrkans bidrag in i arbetet med diakon- och pastorskandidater. Vad gäller antagning och tillsättande av tjänst har metodisterna fått vara med om de största förändringarna jämfört med tidigare, men på denna punkt har vi alltså antagit en modifierad metodistisk ordning. Tanken var att denna förändring skulle genomföras redan 2013, men vi väntar ett år för att det ska bli så bra som möjligt. Bland pastorskandidaterna har det funnits en del oro kring den förskjutna ordinationen. I arbetsgruppen som jobbar med frågan vill vi ta detta på allvar och kommer därför att i januari möta den årskurs som blir den första att få uppleva förskjuten ordination.

När tre gamla kyrkor går samman och bildar en ny kyrka måste det ske förändringar. Det har det gjort under 2012. Nu går vi snart in i ett nytt år, och ber då Gud att han ska hjälpa oss att leva i både tradition och uppbrott, goda rutiner och spännande utmaningar.

Ett sista blogginlägg…

Blogginlägg av Rune W Dahlén.

Detta blir ett sista blogginlägg… innan semestern. Jag befinner mig på Hönökonferensen där dagarna är fyllda av möten och samtal. Många pastorskandidater är här, och ikväll får de förbön i missionsmötet tillsammans med många andra. Du vet väl att du kan följa möten och studier via Hönö missionsförsamlings hemsida!

Förhoppningsvis kan det också bli nya diakon- och pastorskandidater efter denna konferens. Ikväll ska också de få förbön som funderar över sin kallelse.

Annars fick Missionskyrkan åtta nya pastorskandidater i slutet på maj. Nu finns deras namn här på BliPastor.nu (titta under fliken Kallelsen). Det betyder att 18 nya pastorskandidater antagits under läsåret 2011/12, vilket är en mycket god siffra.

I Missionskyrkans antagningsnämnds sista sammanträde beslöt vi också att överlämna Missionskyrkans diakon- och pastorskandidater till Gemensam Framtid. Detta har dock inte skett ännu, eftersom arbetet med att få fram en antagningsnämnd i GF dragit ut på tiden. Nu börjar den dock ta form, och nämndens första sammanträde blir den 1 oktober. Då tar GF emot Baptistsamfundets och Missionskyrkans diakon- och pastorskandidater – och givetvis även Metodistkyrkans om de haft några.

Den här sidan förblir därför missionskyrklig fram till i oktober. Då kommer listan över pastorskandidater att kompletteras med de som är antagna av Baptistsamfundet.

Så önskar jag er alla en riktigt god sommar!

Ordination 2012

Blogginlägg av Rune W Dahlén.

Så var de då ordinerade. 12 diakoner och 9 pastorer. Dessutom diakoner och pastorer i Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Samt två pastorer som välkomnades in i Missionskyrkans pastorskår från andra samfund.

Det skedde i Gemensam Framtids första kyrkokonferens, som hölls i Linköping nu i helgen. Mycket glädje och tacksamhet!

Pastorskandidaten Oskar Ohlsson var med och tog en massa snygga foton. Några har han lånat ut till mig, och bland dem har jag valt följande.

Det började med John Ongman!

Blogginlägg av Rune W Dahlén.

Vi har vant oss vid tanken att det var tre samfund som 1905 började den gemenskap som mynnade ut i en ny kyrka för ett år sedan. Men inför Gemensam Framtids första kyrkokonferens denna vecka vill jag hävda att det var mer än tre samfund. Svenska Baptistsamfundet rymde nämligen vid den tiden mycket mer än vad det gör idag.

Man brukar säga att Frikyrkomötet i Stockholm 1905 var startpunkten för GF. Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionsförbundet anordnade för första gången en gemensam konferens för att dryfta gemensamma frågor. Konferensen hölls i den största av de tre samfundens kyrkolokaler i Stockholm, nämligen gamla Immanuelskyrkan.

Förutom de mer interna överläggningarna hölls på torsdagskvällen också offentliga möten i alla de tre samfundens kyrkor i Stockholm. Tre talare annonserades i alla möten, en från varje samfund. Eftersom Immanuelskyrkan var störst och eftersom konferensen hölls där så nämndes mötet i den kyrkan först i den långa raden av möten. Man kan säga att det på ett sätt var det viktigaste offentliga mötet i konferensen. Vem var då den första och viktigaste av de tre talarna i detta det första och viktigaste mötet? Jo, det var baptistpastorn John Ongman!

John Ongman var ledare för den relativt nybildade Örebro missionsförening, denna förening som efter Ongmans död valde att gå en egen väg och bli ett eget samfund, Örebromissionen. Men det var först på 1930-talet. Den fortsatta historien med ÖM var att man långt senare gick samman med två andra, mindre samfund och bildade Evangeliska Frikyrkan, EFK.

När Gemensam Framtids historia började 1905 var alltså ÖM, eller EFK om man så vill, en del av Baptistsamfundet. Och John Ongman lyssnade man gärna till.

Men Baptistsamfundet rymde ännu ett samfund, nämligen Pingströrelsen. År 1905 studerade fortfarande Lewi Pethrus till baptistpastor på Betelseminariet, pingstväckelsen på Azusa Street i Los Angeles hade ännu inte börjat och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm hade ännu inte bildats. Än mindre uteslutits ur Baptistsamfundets Stockholmsdistrikt. Det skedde först 1913 – åtta år efter konferensen i Immanuelskyrkan 1905.

Gemensam Framtids tidigaste historia är alltså en historia som inte bara berör dagens Baptistsamfund, Metodistkyrka och Missionskyrka, utan det är en historia som vi har gemensam med Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen. Frikyrkomötet 1905 är också en del av EFKs historia och Pingströrelsens historia.

Vad får det här för konsekvenser?

En konsekvens är att bildandet av Gemensam Framtid aldrig kan vara ett slutmål. Vi måste tänka större och längre. GF är ett provisorium i väntan på en rikare och djupare gemenskap, i väntan på Kristi kyrkas synliga enhet.

De andra klassiska ”frikyrkorna” i Sverige är GFs systrar. GF blir nu det största av dessa samfund, en ovan tanke för många av oss. Min förhoppning är att GF kan vara en omtänksam och kärleksfull storasyster, en storasyster som alltid tänker in de andra i familjen. Som stöttar och värnar, men som också intresserat lyssnar och lär eftersom hon vet att småsystrarna i en hel del frågor är klokare och mer framgångsrika än henne själv.

Vad betyder det här för THS och pastorsutbildningen? Jag vill återkomma till det i ett andra blogginlägg på temat. Låt mig bara få antyda att min förhoppning är ett djupare samarbete med de andra fria högskolorna. Pastorsutbildningen inom GF äger rum på THS. Men en av åtta terminer kan pastorskandidaterna byta ut mot en termin t ex i USA eller på Filippinerna eller Burma. Skulle man som ett alternativ kunna erbjuda den som så vill att byta ut en termin på THS mot en termin på t ex Örebro missionsskola? Och skulle de blivande pastorerna i Örebro kunna läsa en termin på THS om de vill?

Det var ju i alla fall John Ongman som predikade i Immanuelskyrkan på den första frikyrkokonferensen!

Grattis Britta!

Blogginlägg av Rune W Dahlén.

Idag fyller Britta Hermansson 50 år. Det är ju värt att fira, och det ska hon tydligen också göra enligt Sändaren. Grattis Britta! Hoppas du får en fantastisk dag!

Men jag skulle i ännu högre utsträckning vilja gratulera Britta till en annan sak. Hon har nämligen fått en tjänst som innebär att hon kommer att arbeta en del med rekrytering av diakoner och pastorer. Och hon kommer att finnas med ibland när pastorskandidaterna möts i olika sammanhang. GRATTIS BRITTA!

Gemensam Framtid är nu klar med anställningen av medarbetare på riksplanet. Jag kommer att fortsätta det arbete som jag redan har i Svenska Missionskyrkan. På 75% kommer jag att ha ett ansvar för rekrytering av diakoner och pastorer samt vara kontaktlärare för pastorskandidaterna. Min tjänst som lärare på THS på 25% påverkas inte av bildandet av GF, utan där fortsätter jag som förut.

Självklart är jag tacksam över att ha fått en tjänst inom GF. Och självklart är jag tacksam för att jag får fortsätta att arbeta med det jag älskar och känner mig kallad till.

Per Westblom har varit min motsvarighet inom Svenska Baptistsamfundet. Vi har haft ett mycket nära samarbete som jag uppskattat väldigt mycket. Men nu är Per utsedd till koordinator i en annan arbetsgrupp inom GF. De som finns inom den arbetsgruppen kan verkligen gratuleras till att få en bra ”chef”.

Eftersom jag visste att Per skulle gå till andra arbetsuppgifter var spänningen stor inför vem min nya kollega skulle bli. Och nu är det alltså klart att det är Britta. Det gläder mig mycket! Jag känner Britta sedan många år och lyssnar gärna till hennes sjungande dalmål. Det är också bra att det nu blir en kvinna och en man som arbetar med rekryteringsfrågor. Sedan är det ju ingen nackdel att hon, liksom jag, läser många deckare. Tror vi ska spara någon deckare till henne på bokloppis om några veckor.

Hur arbetsfördelningen blir mellan oss, och exakt vilka arbetsuppgifter Britta kommer att få återstår att se. Men jag kan lova dig, Britta, att du kommer att trivas i gemenskapen av pastorskandidater. Det är ett sånt fantastiskt gäng! Bättre present kunde du inte få på 50-årsdagen! Och det kommer att hålla dig ung länge framöver. Se bara på mig…