Jönköping

Equmeniakyrkans teologgrupp i Jönköping brukar träffas i Immanuelskyrkan någon eller några gånger per termin. Samlingarna börjar kl 17.00 och brukar vara slut senast kl 20.00. Fika, information, samtal och andakt är stående inslag. Oftast brukar också en gäst vara med och föreläsa eller dela erfarenheter.  Rune W Dahlén och Britta Hermansson är värdar för samlingarna och oftast är även Ida-Maria Brengesjö med. Ida-Maria ordinerades till pastor 2012 och arbetar nu som equmenias föreningsutvecklare i Region Öst.

Immanuelskyrkan ligger centralt i Jönköping på Oxtorgsgatan 15.

För att kunna delta i samlingarna måste en anmälan göras till Rune W Dahlén på rune@ths.se eller 076-50 53 152.

Den som vill ha ett enskilt samtal med Rune eller Britta om kallelse, utbildning och tjänst är välkommen att höra av sig. De brukar ha tid både före och efter samlingen.

Datumen för hösten 2014 är måndagen den 6 oktober och torsdagen den 27 november. Vid det senare tillfället är vår gäst pastor Terése Svensson från Mullsjö, som ordinerades 2009. Och hennes ämne för kvällen blir ”Lusten att vara pastor”. Hon kommer att berätta om både glädjeämnen och svårigheter i arbetet och det blir förstås tillfälle till frågor och samtal.

– – – – – – – –

Equmeniakyrkans teologgrupp är till för de som är antagna diakon- och pastorskandidater samt de som någon gång emellanåt funderar på kallelsen till diakon och pastor.