Jönköping

Equmeniakyrkans teologgrupp i Jönköping brukar träffas i Immanuelskyrkan någon eller några gånger per termin. Samlingarna börjar kl 17.00 och brukar vara slut senast kl 20.00. Fika, information, samtal och andakt är stående inslag. Oftast brukar också en gäst vara med och föreläsa eller dela erfarenheter.  Rune W Dahlén och Charlotte Höglund är värdar för samlingarna.

Immanuelskyrkan ligger centralt i Jönköping på Oxtorgsgatan 15.

För att kunna delta i samlingarna måste en anmälan göras till Rune W Dahlén på rune@ths.se eller 076-50 53 152.

Den som vill ha ett enskilt samtal med Rune eller Charlotte om kallelse, utbildning och tjänst är välkommen att höra av sig. De brukar ha tid både före och efter samlingen.

Sista samlingen för läsåret är den 25 april. Vi kommer då att tala om Konsten att leda, och det handlar om konsten att leda sig själv, andra, en ungdomsgrupp, en församling etc. Vår gäst är Bengt Åkesson från Rickarum i Skåne. Han går Vägledningsåret nu och ordineras till pastor i kyrkokonferensen i början på maj. I många år har han arbetat på chefsnivå inom ett företag, men sadlade om för några år sedan och är nu församlingsutvecklare i Region Syd. Hans ledarskapstänk är inget ytligt framgångsrecept utan funkar i Equmenia och Equmeniakyrkan. För 1½ år sedan föreläste han för andra pastorskandidater på Hjortsbergagården och det blev mycket uppskattat.

– – – – – – – –

Equmeniakyrkans teologgrupp är till för de som är antagna diakon- och pastorskandidater samt de som någon gång emellanåt funderar på kallelsen till diakon och pastor.