Jönköping

Equmeniakyrkans teologgrupp i Jönköping brukar träffas i Immanuelskyrkan någon eller några gånger per termin. Samlingarna börjar kl 17.00 och brukar vara slut senast kl 20.00. Fika, information, samtal och andakt är stående inslag. Oftast brukar också en gäst vara med och föreläsa eller dela erfarenheter.  Rune W Dahlén och Britta Hermansson är värdar för samlingarna och oftast är även Ida-Maria Brengesjö med. Ida-Maria ordinerades till pastor 2012 och arbetar som equmenias föreningsutvecklare i Region Öst, men är föräldraledig 2015.

Immanuelskyrkan ligger centralt i Jönköping på Oxtorgsgatan 15.

För att kunna delta i samlingarna måste en anmälan göras till Rune W Dahlén på rune@ths.se eller 076-50 53 152.

Den som vill ha ett enskilt samtal med Rune eller Britta om kallelse, utbildning och tjänst är välkommen att höra av sig. De brukar ha tid både före och efter samlingen.

Datumen för våren 2015 är måndagen den 2 mars och torsdagen den 7 maj.

Den 2 mars kommer Gunnel Noreliusson som är församlingsutvecklare i Region Öst. Hennes ämne blir ”Växa Vidare i församlingen”.

Den 7 maj är Jan Eirestål gäst. Han har tidigare varit föreståndare i Immanuelskyrkan i Jönköping. Temat för den samlingen är ”Så länge elden brinner – om att vara pastor hela livet”.

– – – – – – – –

Equmeniakyrkans teologgrupp är till för de som är antagna diakon- och pastorskandidater samt de som någon gång emellanåt funderar på kallelsen till diakon och pastor.

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.