Text till gudstjänsten 2017

Kära vänner!

Nyligen har vi haft en träff på Teologiska högskolan Stockholm med över 50 blivande pastorer och diakoner. Det är en brokig skara kvinnor och män i olika åldrar. En del har trott på Gud så länge de kan minnas, andra har kommit till tro i vuxen ålder och allt förändrades. En del kan knappt sitta still under utbildningen för de brinner av iver att vinna ännu en för Kristus, andra fördjupar sig gärna ett år till i teologin för att kunna undervisa på djupet om Guds hemligheter. Några kommer att gå ut i en hängiven diakonal insats i samhället, andra kommer att bilda nya församlingar. Några älskar Hönökonferensen, några blommar som bäst under en tyst retreat och väldigt många älskar bådadera. Några kommer att bli föreståndare i stora, växande gemenskaper, andra kommer att älska den lilla kämpande församlingen som vägrar att ge upp.

Att möta den här gruppen av människor är att möta framtiden, och jag fylls av hopp för Guds rike. Många av dem har offrat mycket för att gå in i ett lågavlönat yrke med få karriärmöjligheter. Men de har mött Kristus och hans kallelse och kan inte nöja sig med mindre än att på heltid få arbeta för honom. De är värda vår respekt och våra förböner.

Idag är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan. Idag har vi möjlighet att ge vårt stöd till detta viktiga arbete. Att satsa i bön och offer för att de ska få en så bra utbildning som möjligt är något som vi i församlingarna på sikt får skörda i form av goda medarbetare.

Din gåva idag går till de blivande medarbetarnas predikoövningar, personliga samtal, röst- och talvård och annat som skolorna inte kan få statliga bidrag till. Men denna dag är inte bara en offerdag, utan även en böndag. Våra blivande diakoner och pastorer behöver en bra utbildning, men också en andlig mognad. De behöver lära känna Jesus Kristus allt bättre för att kunna förmedla evangeliet i tal och handling och för att nya människor ska komma till tro.

Pastors- och diakonkandidaterna satsar på framtiden i tjänst för Gud. Idag får du vara med och göra det möjligt.

Med en bön om Guds välsignelse över de lokala församlingarna och våra gemensamma uppgifter.

Equmeniakyrkan genom Rune W Dahlén

 

Här kan du ladda ner brevet som en pdf-fil: Brev till församlingen 17

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.