Vad är vägledningsåret?

På hösten under sista läsåret inleds arbetet med att söka tjänster. Diakon- och pastorskandidater söker själva lediga tjänster samtidigt som de erhåller råd och stöd från ansvariga handläggare och regionala kyrkoledare.

Året före ordination kallas Vägledningsåret. De diakoner och pastorer som fått församlingstjänst eller motsvarande deltar i vägledningsåret och arbetar med särskild utsedd handledare och mentor. De icke ordinerade pastorerna har inte vigselbehörighet.

Antagningsnämnden i Equmeniakyrkan håller löpande kontakt med deltagarna i vägledningsåret. Deltagarna kallas till en gemensam samling med övernattning under vägledningsårets första termin. Under vägledningsårets andra termin genomförs en retreat.

Handläggare för medarbetarrekrytering besöker deltagarna i vägledningsåret två till tre gånger under året.

De som efter avslutade studier inte fått församlingstjänst eller motsvarande kan delta i samlingarna på samma villkor som deltagarna i vägledningsåret.

Vägledningsåret är inte ett praktikår utan första året i tjänst. Målsättningen är att deltagarna i vägledningsåret fortsätter sina respektive tjänster efter ordinationen. Det finns ingen anledning att diakoner och pastorer under vägledningsåret har lägre lön än diakoner och pastorer tidigare haft under sitt första år som ordinerade. De är lika välutbildade och får dessutom ett större stöd som också kommer församlingen till godo. 

Här kan du läsa mer om vägledningsåret: Vägledningsåret – ver 17, april 18

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.