Publicerat 

Hem

Pastors- och diakonutbildningar

Omslag - Årsringar 20, Hoppets väg

Årsringar

Årsringar är en tidning som ges ut en gång om året, i samband med bön och offerdagen för pastors- och diakonutbildningen, av pastorskandidaterna inom Equmeniakyrkan.

Genom att köpa tidningen är du med och bygger inför framtiden. Av inkomsterna går hälften till Equmeniakyrkans pastorsubildning i Sverige och hälften till pastorsutbildning i våra systerkyrkor världen över.

Läs mer

Bön- och offerdagen

14 mars 2021 

På Bön- och offerdagen för pastors- och diakonutbildningen görs alltid ett stort antal besök i församlingar. Det är pastors- och diakonkandidater, rektorer, personal och lärare på EHS och Bromma folkhögskola samt ledamöter och adjungerade i Equmeniakyrkans antagningsnämnd som besöker församlingar, ger hälsningar och predikar.

Läs mer om Bön- och offerdagen

Kallelsedagarna

19-20 mars 2021

Diakon, missionär, pastor, ungdomsledare, församlingsgrundare. Har du funderat i den här riktningen? Kanske för en kortare period eller som heltidstjänst i framtiden? Kanske känner du att du har en kallelse att tjäna i församling men vet inte än i vilken roll. Eller har du bestämt dig men vill veta mer om Equmeniakyrkans utbildningar och vad de olika tjänsterna kan innebära i praktiken? Då är du varmt välkommen till Kallelsedagar på Campus Bromma.

kallelse – utbildning – tjänst

Läs mer om Kallelsedagarna