Pastors- och diakonutbildningar

Årsringar 2022

Årsringar

Årsringar är en tidning som ges ut en gång om året, i samband med bön och offerdagen för pastors- och diakonutbildningen, av pastorskandidaterna inom Equmeniakyrkan.

Genom att köpa tidningen är du med och bygger inför framtiden. Av inkomsterna går hälften till Equmeniakyrkans pastorsubildning i Sverige och hälften till pastorsutbildning i våra systerkyrkor världen över.