Publicerat 

Antagningsnämnden Diakon

Antagningsnämnden

Antagningsnämnden är den grupp som beslutar om någon ska bli antagen som diakonkandidat i Equmeniakyrkan. I antagningsnämnden sitter:

 • En församlingsrepresentant som ordförande, vald av Kyrkostyrelsen
 • En av de biträdande kyrkoledarna
 • En av de regionala kyrkoledarna
 • Biträdande chef på Nationella enheten
 • Handläggare för rekrytering av diakoner
 • Handläggare för rekrytering av pastorer
 • Representant från medarbetarförbundet

Dessutom är följande personer adjungerade i antagningsnämnden:

 • Rektorn på Bromma folkhögskola
 • Biträdande rektor på Enskilda högskolan Stockholm
 • Antagningsnämndens sekreterare
 • Personer som deltar i intervjuer

När är nästa sammanträde?

Antagningsnämnden sammanträder fyra till sex gånger per år för att behandla ansökningar om att bli diakon- och pastorskandidat och om att bli mottagen i Equmeniakyrkans pastorskår från annat samfund. Hösten 2020 är sammanträden inplanerade 1 oktober och 2 december.

För att antagningsnämnden ska hinna behandla en ansökan bör den ha sänts in cirka en månad före sammanträdet.

Antagningsnämndens besked

När någon gått igenom ansökningsprocessen att bli diakonkandidat får personen ett besked från antagningsnämnden. Oavsett om svaret är ja eller nej så finns det några saker som är värda att notera efter beskedet.

Om du fått ja

När du fått beskedet att du är antagen som diakonkandidat kommer du att bli kontaktad av handläggaren för rekrytering av diakoner inom Equmeniakyrkan. Du kommer få ett dokument som skickas ut till alla diakonkandidater.

Om du fått nej

Antagningsnämnden har en policy att inte ge en anledning till varför du fått ett nej. Anledningarna till det är flera, men den främsta är för din skull.

Oftast finns det mer än en orsak till att svaret blir nej. Att då försöka sammanfatta varför någon fått ett nej blir ofta missvisande och kan leda till att personen ”letar fel” i sitt sätt att vara. Anledningarna till ett nej kan vara saker som enskilt inte är stora problem men sammantaget ger skäl till ett nej. Ett annat skäl att inte berätta anledningar är att referenspersoner ska kunna vara helt ärliga i sin bedömning. Om något framkommer i referenstagningen så ska det inte gå att härleda till en särskild referensperson.

Om någon fått ett nej har personen enligt antagningsnämndens arbetsformer rätt till tre saker:

 1. ”Den sökande har rätt att träffa två av intervjupersonerna för ett samtal.” Den sökande är alltså välkommen tillbaka för att möta ett par av de som intervjuade. Antagningsnämnden ska göra sig tillgänglig för detta, även om det troligtvis inte finns mycket mer information att ge vid mötet.
 2. ”Den sökande har rätt till två samtal hos en erfaren själavårdare/terapeut på Equmeniakyrkans bekostnad.” Det ska alltså finnas en möjlighet att utan kostnad påbörja en bearbetning av den nya situation som den sökande står i när hon fått avslag på sin ansökan.
 3. ”Nämndens beslut går inte att överklaga men däremot kan den som fått avslag ansöka på nytt. Innan en ny ansökan behandlas bör det ha gått minst tre år.” Här är vi alltså lite mer generösa än Svenska kyrkan som säger att det bör gå fem år innan den sökande kan ansöka på nytt. Det har faktiskt hänt i Equmeniakyrkans antagningsnämnd att någon som tidigare fått nej har fått ja vid en ny ansökan.

Slutligen är det viktigt att notera att antagningsnämnden inte avgör om den sökande har en kallelse från Gud. Antagningsnämndens uppdrag är att i samtal och bön avgöra om kallelsen gäller till diakon inom Equmeniakyrkan, inget annat. Därför är det viktigt att den som får ett nej på sin ansökan fortsätter att utöva sin tjänst för Guds rike på de sätt som personen är kallad att göra.