Publicerat 

Årsringar

Årsringar

Omslag - Årsringar 20, Hoppets vägÅRSRINGAR är en tidning som ges ut en gång om året, i samband med bön och offerdagen för pastors- och diakonutbildningen, av pastorskandidaterna inom Equmeniakyrkan.

Genom denna tidning vill vi dela med oss av hur det är att vara pastorskandidat och studera teologi. Tidningen är tänkt att ge inspirerande läsning kring årets tema men även dela berättelser kring kallelse. I tidningen finns texter om vägen till att bli diakon eller pastor i Equmeniakyrkan, hur den vägen sett ut för ett par personer men även hur det kan se ut när man börjar sin första tjänst. I år får vi möta en diakon i sin första tjänst i tidningen.

I år har vi även gjort två podd-avsnitt som man kan lyssna på via Spotify och Soundcloud.

Årsringarpodden på Open Spotify

Årsringarpodden på SoundCloud

Temat för Årsringar 20 är Hoppets väg. Ett tema där vi vill återspegla ämnen som är aktuella både i vårt samhälle och i kyrkan. När vi jobbat med tidningen identifierade vi tre huvudområden som vi ville lyfta: klimatet, psykisk (o)hälsa och församlingen. Tre områden där det är vanligt att vi hör om en hopplöshet som kan kännas påtaglig men där vi vill lyfta frön av hopp. Frön som får bli små ljusglimtar mitt i det som kan kännas hopplöst. Vi hoppas att texterna i Årsringar 20 får ingjuta hopp, inspirera och utmana dig att se nya möjligheter och att vi får sätta vårt hopp till Herren.

Årsringar 20 är inte bara inspirerande läsning för den som köper tidningen – genom att köpa är du med och bygger inför framtiden. Av inkomsterna går nämligen hälften till Equmeniakyrkans pastorsubildning i Sverige och hälften till pastorsutbildning i våra systerkyrkor världen över. Tack vare de annonsörer som är med i t idningen är alll a omkostnader för tidningen redan betalda och ett köp av Årsringar går direkt till sponsring för utbildning av framtidens pastorer.

Det går att beställa tidningar genom att maila: cicci.hagevi@equmeniakyrkan.se

Ange antal, faktureringsuppgifter och leveransadress.

Tidningen kostar 50kr/st + frakt.

Ladda gärna ner informationsbladet.

Ladda ner: arsringar-20.pdf

Med vänliga hälsningar,
Sara Klintemyr
Chefredaktör