Publicerat 

Årsringar

Årsringar

ÅRSRINGAR är en tidning som ges ut en gång om året av pastorskandidaterna inom Equmeniakyrkan. 

Genom denna tidning vill vi dela med oss av hur det är att vara pastorskandidat och studera teologi. Vi vill också aktualisera den kallelse som var och en har fått av Gud. Först och främst handlar den om att vara Jesu lärjunge – vi är alla kallade att utföra Guds verk, alla på olika sätt i olika tjänster. För somliga ligger det också i denna kallelse att bli pastor eller diakon. 

Temat för Årsringar 19 är ett tema vi är väldigt stolta över: Våga ­följa. När vi har jobbat med tidningen har vi, med Jesu uppmaning att följa honom, insett att lärjungaskapet kan se ut på många olika sätt. Grunden är densamme, Jesus Kristus, men lärjungaskapet ser olika ut. Därför hoppas vi att berättelserna och vittnesbörden i Årsringar 19 både ska inspirera och utmana dig som läser att ta nya steg i ditt lärjungaskap till Jesus. För i grund och botten har vi alla samma kallelse, att följa Jesus Kristus, världens frälsare.

Årsringar 19 är inte bara uppbyggande läsning för den som köper tidningen – genom att köpa är du med och bygger inför fram­tiden. Av inkomsterna går nämligen hälften till Equmenia­kyrkans pastorsutbildning i Sverige och hälften  till våra systerkyrkors pastorsutbildning i Kongorepublikerna. Tack vare att annonsintäkter betalar alla tidningens kostnader är ditt köp en direkt sponsring av framtidens utbildning av pastorer.

Nu är det bara en sak att göra – beställ tidningar.

Gör det på momangen för att din församling ska kunna sälja under bön- och offerdagen för pastors- och diakonutbildningen den 10/3! 

Tidningen kostar 50 kr/st – frakt tillkommer.

Beställ via mail: linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se 

Med vänliga hälsningar
Anton Ahlmark, chefredaktör