Publicerat 

Årsringar 2012

Nu har pastorskandidaterna gjort ännu ett nummer av Årsringar. För första gången är tidningen gemensam för pastorskandidaterna, oavsett om de antagits av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan eller Missionskyrkan. Vi hoppas att många församlingar ska ta hem tidningar och sälja. Hela behållningen går till pastorsutbildning i Kongo och Sverige.

Här ser du ett informationsblad om tidningen med talong för att kunna beställa enstaka nummer eller buntar till församlingen. Längst ner på denna sida kan du ladda hem informationsbladet som pdf-fil.

 

Här kan du ladda ner informationsbladet som pdf-fil:

Årsringar 12 – infoblad