pastor diakon insamling

Bön och offerdag

Equmeniakyrkan utlyser varje vår en Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen.

Kunskap är inte tung att bära, brukar det heta. Och så är det verkligen. Med en bra utbildning i bagaget och koll på läget blir det lättare att göra ett bra jobb.

För Equmeniakyrkans församlingar är en riktigt bra utbildning för pastorer och diakoner en viktig grund. För att de ska kunna förstå omvärlden, fatta rätt beslut och möta människor med olika bakgrund och i olika livssituationer.

I början av mars är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningarna. En del av utbildningarna finansieras av statliga bidrag, men inte allt. Predikoövningar, terapeutsamtal, röst- och talteknik och andlig vägledning är bara möjligt om vi hjälps åt att finansiera den.

Ge framtida pastorer och diakoner chansen att bli sitt bästa jag och växa i Jesu efterföljd. – Var med och utbilda nästa generation medarbetare!

Förbönslista till bön och offerdagen

I förbönslistan nedan finner du namn på alla pastors- och diakonkandidater i Equmeniakyrkan. Inför bön- och offerdagen vill vi inbjuda alla församlingar att be för någon eller några av dessa personer. 

Vill din församling ha besök av en student eller någon annan från skolorna?

Våra pastors- och diakonkandidater men också personal på skolorna och personer i antagningsnämnden besöker er gärna och berättar om utbildningarna. De kan bidra genom att till exempel predika, dela vittnesbörd och svara på frågor om skolornas utbildningar.

Besök i hela Sverige

En viktig del i utbildningen för studenterna är att få se nya församlingar och sammanhang som skiljer sig från vad man kanske är van vid. Därför är det bra om kandidaterna besöker en församling som inte är deras nuvarande eller tidigare hemförsamling. Det får gärna vara ett sammanhang i en annan del av Sverige och med ett annat uttryck i gudstjänstform och litturgi än den egna hemförsamlingen.

Vilket besök passar er bäst?

Det troliga i år är att det inte blir möjligt att göra fysiska besök på grund av pandemin, om det inte går att lösa på ett smittsäkert sätt. Däremot kan vi bidra med flera andra sorters lösningar som till exempel att vi spelar in ett personligt material i förväg som ni kan använda i en digital sändning hos er. Vi kan delta direkt i en livesändning på distans eller genom någon annan digital lösning. Vi kan skriva ett material som församlingen skickar ut. Eller vi kan medverka via telefon. Det kommer också att finnas en kortfilm, en förinspelad gudstjänst, kortare gudstjänstinslag och information att ladda ner som kan passa alla.

Inget arvode

Inget arvode utgår för besöket, församlingen behöver bara betala reseersättning. Är resan lång kan gästen också behöva någonstans att sova över.

Du anmäler att din församling önskar besök vid det möte där ni uppmärksammar Equmeniakyrkans bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen via webben

Pastor diakon insamling

Material till insamlingen

På Equmeniakyrkans webbplats hittar ni material som ni kan använda i samband med insamlingen.