From Diakoner

Välkommen på gudstjänst

Publicerat 

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2020 blir digital. Så även konferensens två gudstjänster. Den 20 september kl. 11 blir det livesänd gudstjänst med ordination och välkomnande av pastorer från andra samfund. Den 27 september kl. 11 blir det livesänd gudstjänst med avskiljning av biträdande- och regional kyrkoledare, missionär, förbön för pastorer och diakoner i Vägledningsåret och internationella medarbetare. …

Read more