From Lärare & personal

Välkommen på gudstjänst

Publicerat 

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2020 blir digital. Så även konferensens två gudstjänster. Den 20 september kl. 11 blir det livesänd gudstjänst med ordination och välkomnande av pastorer från andra samfund. Den 27 september kl. 11 blir det livesänd gudstjänst med avskiljning av biträdande- och regional kyrkoledare, missionär, förbön för pastorer och diakoner i Vägledningsåret och internationella medarbetare. …

Read more

Havskajak, isvak och pastorsutbildning

Publicerat 

Idag gästbloggar THS rektor Owe Kennerberg. Vi hanterar risker olika. Några lider av panikångest och ser ett dödshot i varje sjukdom, i varje flygresa, i varje brusten relation. Andra förtränger istället riskerna. Visst händer det olyckor, men inte mig. I varje fall inte idag. Det finns ett annat sätt att handskas med risker. Att i …

Read more

Den läsande pastorn

Publicerat 

  Från THS-läraren och gästbloggaren Joel Halldorf. Gustaf Björkman fick mig nyligen att läsa ett kapitel ur Eugene Petersons självbiografi The Pastor. Tydligen är det en av hans – Gustafs alltså – missioner i livet, att få folk att läsa Peterson. Jag kan förstå honom. Petersons är ett viktigt författarskap, ett som jag gärna återvänder …

Read more

Undervisning för att jobba i församling

Publicerat 

Från gästbloggaren Åke Viberg som är docent i exegetisk teologi på Teologiska högskolan, Stockholm (THS). Ett nytt läsår har börjat, nya och gamla studenter fyller upp kurserna på THS.  Även om jag varit med länge och undervisat så är det märkligt hur entusiasmen ändå kan finnas där. Utbildning och undervisning är en utmaning för mig …

Read more

Varför läser vi Bibeln tyst?

Publicerat 

Från Sune Fahlgren, lektor i praktisk teologi vid THS och gästbloggare. Jag läste för länge sedan en kurs i Gamla testamentets exegetik för professor Tryggve Mettinger i Lund och skulle tentera ett större pensum av bibeltexter på hebreiska. Först bad han mig läsa högt de textavsnitt han valt ut. Jag läste långsamt och knackigt upp …

Read more

Den djupa reflektionen och det nyfikna lyssnandet

Publicerat 

Från Thomas Kazen, pastor, professor i exegetik vid THS och gästbloggare. Varför skulle någon vilja bli pastor egentligen? En lön som sällan ger utrymme för något extra, en titel som i medierna periodvis kommit att betyda outbildad fanatiker, och ibland lika många arbetsgivare som församlingsmedlemmar. Och ändå väljer många av oss den identiteten. Man kan …

Read more

En hederlig och relevant utbildning

Publicerat 

Från Rikard Roitto, gästbloggare. THS är en högskola, och högskoleutbildning i Sverige ska vara både konfessionsneutral och yrkesrelevant, enligt påbud från Högskoleverket. Med ”konfessionsneutral” menas att man inte ska behöva tillhöra någon särskild religion eller något speciellt samfund för att kunna delta i utbildningen. Med ”yrkesrelevant” menas att utbildningens innehåll ska ge kunskaper som leder …

Read more

Utbildning och forskning i Gemensam Framtid

Publicerat 

Från Owe Kennerberg, gästbloggare. De erfarenheter vi har tenderar vi att upprepa. Det är gott och väl om det handlar om positiva lärdomar. Värre är om det handlar om mindre goda erfarenheter. Vi återskapar ofta omedvetet de strukturer och handlingsmönster som vi blivit formade av, när vi själva får chansen att skapa något nytt. Hur …

Read more

Döpt och ordinerad – men viktigast är dopet

Publicerat 

Från Larsåke W Persson, gästbloggare. I söndags var det femtio år sen jag döptes, pingstdagen 1961. Några dagar senare skulle jag ta realexamen och senare på sommaren fyllde jag sexton år. Ytterligare åtta år senare, sommaren 1969, avskildes jag tillsammans med ett tiotal kamrater till pastor i Svenska Baptistsamfundets konferens.  Det hette så då; idag …

Read more