Diakoner

Diakon i Equmeniakyrkan

Diakon är ett grekiskt ord som betyder tjänare. Diakonalt arbete innebär möte med människor i olika utsatta situationer. Det kan vara att stödja människor genom samtal och själavård, uppmärksamma sociala orättvisor och brister i samhället och bedriva påverkansarbete.

Arbetsuppgifterna varierar allt eftersom behoven skiftar. Diakonen har det arbetsledande ansvaret för församlingens diakoni. Diakonens uppdrag är att synliggöra dessa frågor i församlingen och inspirera medlemmar att bli delaktiga i uppdraget. En diakon kan vara anställd som församlingsföreståndare. En diakon kan också ha anställning i en organisation som på kyrkans uppdrag arbetar för utsatta människor. I kyrkan handlar diakoni om en tro som inte bara är ord utan också handling.

I församlingen kan en diakon t.ex. arbeta med barn och unga, asylsökande, språkcafé, äldre och sjuka.  Diakonen har ofta ett stort kontaktnät med socialtjänst, skola, arbetsförmedling, vårdcentral, ideella organisationer osv.  Allteftersom behoven i samhället ändras så ändras även diakonens uppgifter och det är av största vikt att våra församlingsdiakoner möter de behov som finns i samhället idag och kan vara de spjutspetsar som de är tänkta att vara, allt för att nå ut med budskapet om Guds kärlek.