Diakonsmycke

Att anställa en diakon

Diakoni gör evangeliet helt och trovärdigt och kan hjälpa en församling att nå nya människor och stärka församlingens roll i samhället.

Allt fler församlingar upptäcker rikedomen i att vi har två ordinerade tjänster i vår kyrka, två tjänster med något olika intention och inriktning. Diakonen har det arbetsledande ansvaret för församlingens diakoni. En diakon kan vara anställd som församlingsföreståndare. 

När en församling vill anställa en nyutbildad diakon så tar de kontakt med den regionala kyrkoledaren. Under hösten år 2 på utbildningen deltar alla diakonkandidater i samtal kring vilken typ av tjänst de vill ha. De regionala kyrkoledarna träffar sedan diakonkandidaterna och rekommenderar en tjänst baserat på dessa samtal och vilka församlingar som söker diakon. Sedan står det fritt för diakonkandidaten att välja att söka tjänsten.