Diakoner skrattar, pratar och diskuterar vid ett bord

Att bli diakon

För att bli diakon krävs en grundläggande socialt eller pedagogiskt inriktad utbildning eller en utbildning inom något vårdyrke, samt en diakonal påbyggnadsutbildning vid Bromma folkhögskola.

Sökande utan grundläggande utbildning men med lång yrkeserfarenhet kan också efter särskild prövning och eventuella kompletterande studier antas till denna påbyggnadsutbildning.

Bromma folkhögskola erbjuder dessutom en flerårig utbildningsväg till diakonal tjänst som innefattar tvåårig fritidsledarutbildning och diakonal påbyggnadsutbildning.

Den diakonala påbyggnadsutbildningen har en karitativ och pedagogisk inriktning och ger ett fördjupat studium av församling, samhälle, diakonal teologi, själavård, beteendevetenskap och socialpedagogik. Du får genom dessa ämnen pedagogiska verktyg till att arbeta med människors livsfrågor i församling och samhälle. Kursen läses på 75% under två år.

Ansökan att bli diakonkandidat

Du som vill bli diakon i Equmeniakyrkan ansöker om detta till en antagningsnämnd inom kyrkan. I samtal med representanter för antagningsnämnden prövas kallelse och lämplighet för uppgiften.

Ansökningsblanketten består av ett antal frågor och en uppmaning att lämna namn och adress på 4-6 referenspersoner. Till denna blankett skall du också bifoga en bilaga med din egen livsberättelse.

Blanketten kan beställas hos
Equmeniakyrkan
Antagningsnämnden
Box 14038
167 14 Bromma

08-580 032 12
antagningsnamnden@equmeniakyrkan.se

Den sökande kallas till Equmeniakyrkans kansli där tre olika personer gör intervjuer. Dessutom har den sökande ett personligt samtal med en regional kyrkoledare före antagningen.

Din ansökan behandlas av Antagningsnämden.

Efter ansökningsprocessen får du ett besked från antagningsnämnden.

Man kan ansöka före, under eller efter den diakonala utbildningen men vi rekommenderar att man söker innan själva utbildningen börjar.

Om du har frågor om diakoni, diakonutbildning och antagningsnämnd kan du vända dig till Linnéa Lidskog som förnärvarande arbetar med rekrytering och utbildning av diakoner i Equmeniakyrkan.

E-post: linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se. Tfn 08-580 032 25.

Om du vill läsa mer om diakoni och om att utbilda sig till diakon hänvisar vi till Bromma folkhögskolas hemsida.