Föreläsning i restaurang

Diakonigruppsamlingar

På våra diakonigruppsamlingar bjuder vi in en eller flera gäster som tar upp och föreläser om aktuella ämnen som inte behandlas i utbildningen i övrigt. Samlingarna innehåller även mat, gemenskap, information och andakt.

Det arrangeras tre diakonigruppssamlingar på våren och tre på hösten. Dessa samlingar är obligatoriska för diakonkandidater.

Samlingarna hålls normalt i Bromma och vissa samlingar är tillsammans med pastorskandidaterna.