Frågor & svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna vi får kring diakonutbildningen.

Nej. Equmeniakyrkans diakonutbildning finns inte på andra platser i landet än i Bromma och det är den utbildningen som gäller om man vill bli diakon i Equmeniakyrkan.

Ja. Om du önskar bli diakon i Equmeniakyrkan är det där du ska ha ditt medlemskap och vara aktiv.

Nej. Man kan inte läsa diakonutbildningen på distans, det är en processinriktad utbildning som kräver obligatorisk närvaro. Att vara diakon är att leva i ständiga processer så redan i klassrummet prövas lyhördhet och inlevelseförmåga. Det är därför utbildningen är så tydligt inriktad på processer i själva lärandet. Det kan innebära att kunskaper du har fått tidigare prövas på nytt, nu med ett annat fokus. Mer än att få redskap ska man bli ett redskap.

Det betyder att man har med sig en relevant eftergymnasial utbildning, socialt, pedagogiskt inriktad eller inom vården. Lång arbetslivserfarenhet inom människovårdande yrke kan också tillgodoräknas. Vid antagning tar vi också hänsyn till ideellt socialt arbete, personlig lämplighet och församlingsengagemang, kallelse och personlig tro.

Vi har sett en positiv utveckling de senaste åren när det gäller att få tjänst. Kyrkan garanterar inte att alla får tjänst, men är behjälplig i att leta tjänster.