Man med lykta som lyser vägen

Vägledningsåret – diakon

Året efter genomförd diakonutbildning och året innan ordination kallas vägledningsåret. De diakoner och pastorer som fått församlingstjänst eller motsvarande arbetar under ett år med en särskild utsedd handledare och mentor.

Diakon- och pastorskandidater söker själva lediga tjänster samtidigt som de erhåller råd och stöd från ansvariga handläggare och regionala kyrkoledare. Vägledningsåret är inte ett praktikår utan första året i tjänst. Målsättningen är att deltagarna i vägledningsåret fortsätter sina respektive tjänster efter ordinationen. Det finns ingen anledning att diakoner och pastorer under vägledningsåret har lägre lön än diakoner och pastorer tidigare haft under sitt första år som ordinerade. De är lika välutbildade och får dessutom ett större stöd som också kommer församlingen till godo.

Antagningsnämnden i Equmeniakyrkan håller löpande kontakt med deltagarna i vägledningsåret. Deltagarna kallas till en gemensam samling med övernattning under vägledningsårets första termin. Under vägledningsårets andra termin genomförs en retreat.

Handläggare för medarbetarrekrytering besöker deltagarna i vägledningsåret två till tre gånger under året.

De som efter avslutade studier inte fått församlingstjänst eller motsvarande kan delta i samlingarna på samma villkor som deltagarna i vägledningsåret.