Publicerat 

Diakonigruppsamlingar

Diakonigruppsamlingar

På kvällstid arrangeras tre diakonigruppssamlingar på våren och två på hösten. Dessa samlingar är obligatoriska för diakonkandidater. En eller flera gäster brukar ta upp aktuella ämnen som inte behandlas i utbildningen i övrigt. Samlingarna innehåller även mat, gemenskap, information och andakt.

Samlingarna hålls i Bromma och vissa samlingar är tillsammans med pastorskandidaterna.