Publicerat 

Bli pastor i Equmeniakyrkan

Pastor i Equmeniakyrkan

Den som vill bli pastor i Equmeniakyrkan ska normalt läsa teologi i fyra år vid Teologiska högskolan, Stockholm (THS), som är en del av Enskilda högskolan, Stockholm. Innan studierna rekommenderas ett år på en bibellinje eller motsvarande. Som regel krävs också ett års arbete i församlingstjänst, till exempel som ungdomsledare. Antagningsnämnden har möjlighet att i speciella fall besluta om särskild studiegång. Det kan gälla personer som har svårt att läsa i fyra år pga ålder, familj, tidigare yrkesutbildning etc. Långvarigt församlingsengagemang i en församling tillhörande Equmeniakyrkan, livserfarenhet och mångårig yrkeserfarenhet kan efter särskild prövning ersätta bibellinje och församlingsanställning, samt ge en något förkortad utbildning.

Det antagningsnämnden tittar särskilt på hos den som ansöker om att bli pastorskandidat är bland annat hur den sökandes tro ser ut och hur tron är integrerad i personligheten, samarbetsförmåga, ledaregenskaper, förmåga till självständigt tänkande, upplevelsen av kallelse, erfarenhet av församlingsliv och av Equmeniakyrkan på nationellt och regionalt plan, kännedom om en pastors arbete och om Equmeniakyrkans konstitution etc.

Ansök om att bli pastorskandidat

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett. Den består av ett antal frågor och en uppmaning att lämna namn och adress på 4-6 referenspersoner. Till denna blankett skall du också foga en bilaga med din egen livsberättelse. Blanketten kan beställas hos Equmeniakyrkan, Antagningsnämnden, Box 14038, 167 14 Bromma.  Tfn 08-580 031 76. E-post: info@equmeniakyrkan.se.

Den sökande kallas till Equmeniakyrkans kansli där tre olika personer gör intervjuer. Dessutom skall den sökande ha ett personligt samtal med en regional kyrkoledare före antagningen.

De flesta ansöker om att bli pastorskandidat innan de börjar sina teologistudier, och det är också vad som rekommenderas, men andra väljer att först läsa något år.