Publicerat 

Kallelse

Kallelsen

Alla kristna har en kallelse till att tjäna i Guds rike på olika sätt. Några har en särskild kallelse att tjäna som apostlar, profeter, förkunnare, herdar (pastorer) och lärare enligt Efesierbrevet 4:11. För de som funderar på om deras kallelse gäller just tjänsten som pastor eller missionär finns det inspiration och tankar på dessa sidor.