Ljusbärare

Kallelse

Alla kristna har en kallelse till att tjäna i Guds rike på olika sätt. Några har en särskild kallelse att tjäna som apostlar, profeter, förkunnare, herdar (pastorer) och lärare enligt Efesierbrevet 4:11.

För de som funderar på om deras kallelse gäller just tjänsten som pastor, diakon eller missionär finns det här inspiration och tankar.

kallelsedagar

Kallelsedagar

Har du någon gång funderat på att arbeta heltid i Guds rike? Kanske för en kortare period eller som ett yrke i framtiden. Har du utmanats av kallelsen och undrar hur man förstår sig på den? Eller vill du bara veta mer om Equmeniakyrkans utbildningar? Här har du en jättechans!

Kallelsedagarna innehåller bibelstudier, seminarier, gudstjänster, gemenskap, samtal, förbön, lovsång och möjlighet till enskilda samtal. En hel rad personer medverkar.