Publicerat 

Kallelsedagar

Kallelsedagar 22-23 mars 2019

Har du någon gång funderat på att arbeta heltid i Guds rike? Kanske för en kortare period eller som ett yrke i framtiden. Har du utmanats av kallelsen och undrar hur man förstår sig på den? Eller vill du bara veta mer om Equmeniakyrkans utbildningar? Här har du en jättechans!

Fredagen den 22 mars 2019 är det Student för en dag på Teologiska högskolan Stockholm (THS). Då har du möjlighet att vara med på lektioner och möta lärare, studenter och studievägledare. Du får också titta runt i lokalerna och ”känna in atmosfären”.

Samma dag är det en öppen samling på Bromma folkhögskola för dem som är intresserade av den diakonala utbildningen.  Du får möta några studerande och lärare och ställa dina frågor. Du får också se lokalerna och får veta mer om skolan och huvudmannen, Equmeniakyrkan.

När skolornas arrangemang slutar på fredag eftermiddag startar Kallelsedagarna på THS och Bromma folkhögskola. Equmeniakyrkan och Equmenia är arrangörer och Kallelsedagarna varar från fredag kväll till lördag eftermiddag den 22-23 mars 2019. Då blir det bibelstudier, seminarier, andakter, gemenskap, samtal, förbön, lovsång och möjlighet till enskilda samtal. En hel rad personer medverkar.

Var gärna med både på skolornas arrangemang på fredagen och på Kallelsedagarna fredag kväll och lördag. Se dem som en sammanhängande helhet som kompletterar varandra.

På www.kallelsedagar.se kommer vi att lägga ut all information du kan behöva, och det är även där du anmäler dig.