Publicerat 

Kontakt diakonutbildning

Kontakt

Marie Lindholm
Handläggare medarbetarrekrytering, diakoner
Vägledningsåret, diakoner

Tfn 08-580 031 83
marie.lindholm@equmeniakyrkan.se

 

Bromma folkhögskola svart

Bromma folkhögskola är skolan där blivande diakoner i Equmeniakyrkan läser. Skolan är närmaste granne med THS. Här hittar du Bromma folkhögskolas hemsida.