Publicerat 

Örebro

Equmeniakyrkans teologgrupp i Örebro är för tillfället vilande på grund av för få deltagare. Hör gärna av dig om det finns intresse för att starta den igen.

– – – – – – – –

Equmeniakyrkans teologgrupper är till för dem som någon gång emellanåt funderar på kallelsen till diakon och pastor, dem som är antagna diakon- och pastorskandidater samt diakoner och pastorer i Vägledningsåret.