Antagningsnämnden

Antagningsnämnden är den grupp som beslutar om någon ska bli antagen som pastorskandidat i Equmeniakyrkan.

I antagningsnämnden sitter:

  • En församlingsrepresentant som ordförande, vald av Kyrkostyrelsen
  • En av de biträdande kyrkoledarna
  • En av de regionala kyrkoledarna
  • Handläggare för medarbetarrekrytering
  • En representant för medarbetare

Dessutom är följande personer adjungerade i antagningsnämnden:

  • Rektorn på Bromma folkhögskola
  • Biträdande rektor på Enskilda högskolan Stockholm
  • Personer som deltar i intervjuer samt sekreterare

Efter ansökningsprocessen att bli pastorskandidat får du ett besked från antagningsnämnden.

När är nästa sammanträde?

Antagningsnämnden sammanträder fem gånger per år för att behandla ansökningar om att bli diakon- och pastorskandidat och om att bli mottagen i Equmeniakyrkans pastorskår från annat samfund.

Kommande sammanträden 2024: 18 april, 5 juni, 2 oktober och 4 december. För att antagningsnämnden ska hinna behandla en ansökan behöver den vara inne en månad före sammanträdet