Antagningsnämnden

Antagningsnämnden är den grupp som beslutar om någon ska bli antagen som pastorskandidat i Equmeniakyrkan.

I antagningsnämnden sitter:

 • En församlingsrepresentant som ordförande, vald av Kyrkostyrelsen
 • En av de biträdande kyrkoledarna
 • En av de regionala kyrkoledarna
 • Biträdande chef på Nationella enheten
 • Handläggare för rekrytering av diakoner
 • Handläggare för rekrytering av pastorer
 • Representant från medarbetarförbundet

Dessutom är följande personer adjungerade i antagningsnämnden:

 • Rektorn på Bromma folkhögskola
 • Biträdande rektor på Enskilda högskolan Stockholm
 • Antagningsnämndens sekreterare
 • Personer som deltar i intervjuer

Efter ansökningsprocessen att bli pastorskandidat får du ett besked från antagningsnämnden.

När är nästa sammanträde?

Antagningsnämnden sammanträder fyra till sex gånger per år för att behandla ansökningar om att bli diakon- och pastorskandidat och om att bli mottagen i Equmeniakyrkans pastorskår från annat samfund.

Sommaren 2021 är sammanträdet inplanerat 3 juni och hösten 2021 6 oktober och 9 december. För att antagningsnämnden ska hinna behandla en ansökan bör den ha sänts in en månad före sammanträdet.