Antagningsnämnden

Antagningsnämnden är den grupp som beslutar om någon ska bli antagen som pastorskandidat i Equmeniakyrkan.

I antagningsnämnden sitter:

 • En församlingsrepresentant som ordförande, vald av Kyrkostyrelsen
 • En av de biträdande kyrkoledarna
 • En av de regionala kyrkoledarna
 • Biträdande chef på Nationella enheten
 • Handläggare för rekrytering av diakoner
 • Handläggare för rekrytering av pastorer
 • Representant från medarbetarförbundet

Dessutom är följande personer adjungerade i antagningsnämnden:

 • Rektorn på Bromma folkhögskola
 • Biträdande rektor på Enskilda högskolan Stockholm
 • Antagningsnämndens sekreterare
 • Personer som deltar i intervjuer

Efter ansökningsprocessen att bli pastorskandidat får du ett besked från antagningsnämnden.

När är nästa sammanträde?

Antagningsnämnden sammanträder fem gånger per år för att behandla ansökningar om att bli diakon- och pastorskandidat och om att bli mottagen i Equmeniakyrkans pastorskår från annat samfund.

Kommande sammanträden: 23 februari, 20 april och 8 juni. För att antagningsnämnden ska hinna behandla en ansökan behöver den vara inne en månad före sammanträdet