Nattvardsbord

Att anställa en pastor

Just nu råder det brist på pastorer inom Equmeniakyrkan. Det gör att det är fler församlingar som söker pastor än vad det utbildas nya.

Just nu, i alla fall. Det är ett angenämt problem eftersom det betyder att det finns många levande församlingar som vill anställa.

När en församling vill anställa en nyutbildad pastor så tar de kontakt med den regionala kyrkoledaren. Under hösten år 3 på utbildningen deltar alla pastorskandidater i samtal kring vilken typ av tjänst de vill ha.

De regionala kyrkoledarna träffar sedan pastorskandidaterna och rekommenderar en tjänst baserat på dessa samtal och vilka församlingar som söker pastor. Sedan står det fritt för pastorskandidaten att välja att söka tjänsten.

Läs även om Sommarpastor.