Gräs i motljus

Sommarpastor

Att anställa en sommarpastor är ett bra sätt att låta pastorskandidater få värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som församlingens eventuella anställda får avlastning under en period.

En sommarpastor kan predika och leda möten, följa med på läger, skapa kontakter bland semestrande människor på ett sommarhem, ordna sommaraktiviteter för barn och unga, ta hand om andakter på sommarhem och institutioner, besöka äldre och sjuka mm. Många församlingar har mycket goda erfarenheter av att anställa en sommarpastor.

För pastorskandidaterna är det ett mycket värdefullt tillfälle att få omsätta teori i praktiken. Att få predika Guds ord, möta människor och växa i pastorsrollen. Det kan också ett tillfälle att uppleva en annan församlingskultur och en ny del av landet. För många blir det ett sätt att knyta kontakter och få en bredare bild av Equmeniakyrkan och sitt uppdrag.

Hitta en sommarpastor

Rent praktiskt brukar det gå till så att församlingen skriver ihop ett enkelt A4 och bifogar i ett mail till pastorskandidaternas kontaktperson (linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se). Det som bör stå är något om bygden/staden och något om församlingen och vad församlingen förväntar sig att sommarpastorn ska göra. Skriv vilka veckor det gäller, vad det finns för boendealternativ och så kontaktuppgifter förstås.

Tala också om ifall sommarpastorn måste ha körkort för att kunna sköta tjänsten, och om det i så fall går att låna en bil eller om pastorskandidaten måste ordna det själv. Sedan läggs informationen ut till alla pastorskandidaterna i deras intranät.