Tagged Andakt och gudstjänst

I väntan på…

Publicerat 

I mitten av Stilla veckan, fastans sista vecka, inser jag att det finns en förväntan inför vad som komma ska. Än en gång ska vi få gestalta påskens drama i ord och gudstjänster och jag inser att jag längtar… … efter sockenkyrkans dymlade klocka, där kläppen är lindad och klockklangen dov och stum. … efter …

Read more

Vad händer när traditioner möts?

Publicerat 

Från pastorskandidaten och gästbloggaren Gustav Gillsjö. Det är höstens första gudstjänst på THS, kapellet är fullt. Andakter och gudstjänster på THS erbjuds som ett dagligt centrum på skolan, ett nav som resten av skoldagen kan få präglas av. Självklart är det ett tillfälle för övning och utveckling av oss som predikanter och gudstjänstledare, men ännu …

Read more