Tagged VFU

Tack till er som hunnit lite längre!

Publicerat 

Blogginlägg från pastorskandidaten och gästbloggaren Sara Sjölander. Vi samtalar en stund vid kyrkkaffet, min handledare och jag. Vi är i början av min första VFU-period, eller som det heter på riktigt – verksamhetsförlagd utbildning. Praktik skulle kanske någon kalla det. Kyrkkaffet är ingen ovan plats för mig, inte heller gudstjänsten, inte heller predikstolen. Inte församlingen, …

Read more

Möte med Fredagskören

Publicerat 

Från pastorskandidaten och gästbloggaren Elin Westöö Jag minns så väl mitt första möte med Fredagskören. Det var under förra året, redan innan jag hade blivit pastorskandidat. I Örebro, där jag bor, finns en kör som heter Fredagskören och som träffas och övar varje fredag i Hagakyrkan. Jag hade varit sjuk en tid och jag fick …

Read more

Tack Floda Missionskyrka!

Publicerat 

Från pastorskandidaten och gästbloggaren Esther Kazen från Edane i Västvärmland, som nu är anställd på deltid i Flatåskyrkan i Göteborg. En fråga som jag burit med mig de senaste åren är: ”Vad kan vi göra bättre tillsammans än var och en för sig”. Att jobba inom kyrkan blir lätt ensamt, och som pastor har man …

Read more

Verklighetsförlagd utbildning

Publicerat 

Pastorskandidatern och gästbloggaren Kajsa Werling skriver om VFU som betyder verksamhetsförlagd utbildning och som innebär att pastorskandidaterna är tre veckor i en församling under tre årskurser, alltså sammanlagt nio veckor. Jag är sedan en dryg vecka tillbaka på THS efter ett besök i verkligheten. Den verklighet som i det här fallet var min VFU-period i …

Read more

Havskajak, isvak och pastorsutbildning

Publicerat 

Idag gästbloggar THS rektor Owe Kennerberg. Vi hanterar risker olika. Några lider av panikångest och ser ett dödshot i varje sjukdom, i varje flygresa, i varje brusten relation. Andra förtränger istället riskerna. Visst händer det olyckor, men inte mig. I varje fall inte idag. Det finns ett annat sätt att handskas med risker. Att i …

Read more

Tack för praktiken

Publicerat 

Från gästbloggaren och pastorskandidaten Elina Skarin Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla församlingar och pastorer i Equmeniakyrkan som någon gång tagit emot en pastorskandidat och möjliggjort en VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Det har betytt väldigt mycket för mig personligen att få möta olika församlingar i olika situationer och på olika platser i landet. …

Read more

Panik och nåd

Publicerat 

Från John Lindar, pastorskandidat och gästbloggare. Just nu läser vi i tredje klassen på THS kursen ”Religionspedagogik och Själavård”. I kursen ingår ett tre veckor långt studie i en kyrka tillhörig Gemensam Framtid någonstans ute i vårt avlånga land. Jag hamnade i Ljungby Missionskyrka där jag studerade själavården och religionspedagogiken i församlingen. Efter att ha suttit i …

Read more