Publicerat 

Text till gudstjänsten 2018

Här är ett brev som kan läsas i gudstjänsten på bön- och offerdagen 2018:

Kära vänner!

På Campus Bromma i västra Stockholm ligger THS (Teologiska högskolan, Stockholm) och Bromma folkhögskola. Där vårdar vi en drygt 150-årig tradition med utbildning av medarbetare till våra församlingar. I alla år har det offrats till denna utbildning. Förutom sedlar och mynt har det skänkts möbler och mattor, potatis och porslin, ved och verktyg samt även gråpäron och grisar. Utan alla dessa offer hade inte skolverksamheten kunnat fortsätta.

Gud har inte slutat att kalla människor till sin kyrka. Verket går vidare! Equmeniakyrkan har idag mellan 80 och 90 pastors- och diakonkandidater. Det är en brokig bukett av kvinnor och män i olika åldrar som följt kallelsen och gett sig iväg på sitt livs äventyr. En del har trott på Gud så länge de kan minnas, andra har kommit till tro i vuxen ålder och allt förändrades. Några kommer att gå ut i en hängiven diakonal insats i samhället. Andra kommer att arbeta i församlingar som ännu inte bildats. Några kommer att bli föreståndare i stora, växande gemenskaper, andra kommer att satsa allt på de små kämpande församlingarna som inte ger upp. Mötet med dessa blivande medarbetare ger förnyat hopp och en ökad framtidstro. Gud har inte övergett sin kyrka.

Idag är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan. Ett långt namn för en viktig sak. Kålrötterna och grisarna kan vi lämna hemma, men våra pengar kan bli till stor välsignelse. Stora delar av pastors- och diakonutbildningen betalar vi genom skattsedeln, men åtskilligt måste finansieras genom gåvor. Det gäller t ex predikoövningar, röst- och talvård, andligt forum, gudstjänster, forskning, samtalsserier och temadagar.

Men denna dag är inte bara en offerdag utan även en böndag. Våra blivande diakoner och pastorer behöver en bra utbildning men också en andlig mognad. Be att de får växa i tro och ödmjukhet, kärlek och visdom.

Nu kan du vara med och stödja utbildningen! Vi behöver satsa så våra blivande pastorer och diakoner får den utbildning de förtjänar! Och så att vi i framtiden får de pastorer och diakoner vi behöver! Tack för din gåva och din förbön!

Equmeniakyrkan genom
Rune W Dahlén

Här kan du hämta hem brevet som pdf-fil: Brev till församlingen 18

One comment

Comments are closed.