Publicerat 

Utbildning Diakon

Utbildning Diakon

För att bli diakon krävs en grundläggande socialt eller pedagogiskt inriktad utbildning eller en utbildning inom något vårdyrke, samt en diakonal påbyggnadsutbildning vid Bromma folkhögskola. Sökande utan grundläggande utbildning men med lång yrkeserfarenhet kan också efter särskild prövning och eventuella kompletterande studier antas till denna påbyggnadsutbildning.

Bromma folkhögskola erbjuder dessutom en flerårig utbildningsväg till diakonal tjänst som innefattar tvåårig fritidsledarutbildning och diakonal påbyggnadsutbildning.

Den diakonala påbyggnadsutbildningen har en karitativ och pedagogisk inriktning och ger ett fördjupat studium av församling, samhälle, diakonal teologi, själavård, beteendevetenskap och socialpedagogik. Du får genom dessa ämnen pedagogiska verktyg till att arbeta med människors livsfrågor i församling och samhälle. Kursen läses på 75 %under två år.

Du som vill bli diakon i Equmeniakyrkan ansöker om detta till en antagningsnämnd inom kyrkan. I samtal med representanter för antagningsnämnden prövas kallelse och lämplighet för uppgiften. Du är välkommen att ta kontakt för ett samtal, eller för att beställa blankett för ansökan.

Om du har frågor om diakoni, diakonutbildning och antagningsnämnd kan du vända dig till Marie Lindholm som arbetar med diakoni i Equmeniakyrkan.

E-post: marie.lindholm@equmeniakyrkan.se. Tfn 08-580 031 83.

Om du vill läsa mer om diakoni och om att utbilda sig till diakon hänvisar vi till Bromma folkhögskolas hemsida.