Publicerat 

Utbildning

Pastorsutbildningen

Att utbilda sig till pastor

Equmeniakyrkan vill ge sina pastorer de bästa förutsättningarna i sitt viktiga arbete. En del i det är att ge våra pastorer en relevant och gedigen utbildning. De flesta av våra pastorer utbildas vid Teologiska högskolan i Stockholm. Under studietiden deltar pastorskandidaterna i aktiviteter, retreater och utbildning utöver de teologiska studierna.

Att läsa på THS

Den som vill bli pastor i Equmeniakyrkan ska normalt läsa teologi i fyra år vid Teologiska högskolan, Stockholm (THS). Antagningsnämnden har möjlighet att i speciella fall besluta om särskild studiegång. Det kan gälla personer som har svårt att läsa i fyra år pga ålder, familj, tidigare yrkesutbildning etc. Långvarigt församlingsengagemang i Equmeniakyrkan, livserfarenhet och mångårig yrkeserfarenhet kan efter särskild prövning ge en något förkortad utbildning.

Utbildningens upplägg

Högskolekurserna är bara en del av den pastorsutbildning som THS erbjuder. Beslut om innehåll och inriktning har förankrats i Equmeniakyrkan, i utbildningsrådet där THS och Equmeniakyrkan är representerade, samt i högskolans lärarkollegium. Upplägget är sammanfattat i ett dokument som innefattar hela utbildningens bredd.

Du kan hämta hem den senaste versionen av dokumentet här.

Sök THS

När du blivit antagen som pastorskandidat måste du också ansöka till THS, vilket görs via antagning.se. THS är en del av Enskilda högskolan, Stockholm. THS primära uppgift är att utbilda pastorer för Equmeniakyrkan. Har du behörighet att läsa teologi på THS blir du därför antagen. Behörigheten som krävs är den vanliga grundläggande behörigheten som krävs för högskolestudier.

Att läsa annan teologisk utbildning

Utbildningen på THS är unik och formad för blivande pastorer i Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan har inget pastoralinstitut som Svenska kyrkan, utan den pastorala formationen sker parallellt med de akademiska studierna under alla fyra åren. Även när det gäller de poänggivande kurserna finns det mycket på THS som du inte kan få på en annan högskola. Det gäller framför allt kurserna i praktisk teologi, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och speciella kurser om Equmeniakyrkan.

Om du påbörjat en religionsvetenskaplig eller teologisk utbildning någon annanstans än på THS försöker vi hitta en lösning där du inte behöver läsa om allting. Men har du för avsikt att börja läsa till pastor i Equmeniakyrkan är utbildningen på THS viktig. Förutom själva utbildningens karaktär är studietiden också ett unikt tillfälle att också bygga ett kontaktnät med andra pastorer.