Årsringar

Tidningen Årsringar ges ut varje vår av Equmeniakyrkans pastorskandidater. Mycket av innehållet handlar om kallelse och utbildning.

Se vidare sidan om det senaste numret av Årsringar!

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.