Årsringar

Tidningen Årsringar ges ut varje vår av Equmeniakyrkans pastorskandidater. Mycket av innehållet handlar om kallelse och utbildning.

Se vidare sidan om det senaste numret av Årsringar!