Kallelsedagarna

Har du någon gång funderat på att arbeta heltid i Guds rike? Kanske för en kortare period eller som ett yrke i framtiden. Har du utmanats av kallelsen och undrar hur man förstår sig på den? Eller vill du bara veta mer om Equmeniakyrkans utbildningar? Här har du en jättechans!

Kallelsedagarna varar från fredag kväll till lördag eftermiddag. Det blir bibelstudier, seminarier, gudstjänster, gemenskap, samtal, förbön, lovsång och möjlighet till enskilda samtal. En hel rad personer medverkar.

På www.kallelsedagar.se hittar du all information om dagarna och hur du anmäler dig.