Pastorsutbildning lektionssal

Pastorsutbildningen

Equmeniakyrkan vill ge sina pastorer de bästa förutsättningarna i sitt viktiga arbete. En del i det är att ge våra pastorer en relevant och gedigen utbildning.

De flesta av våra pastorer utbildas vid Teologiska högskolan i Stockholm. Under studietiden deltar pastorskandidaterna i aktiviteter, retreater och utbildning utöver de teologiska studierna.

Att läsa på THS

Den som vill bli pastor i Equmeniakyrkan ska normalt läsa teologi i fyra år vid Teologiska högskolan, Stockholm (THS). Antagningsnämnden har möjlighet att i speciella fall besluta om särskild studiegång. Det kan gälla personer som har svårt att läsa i fyra år pga ålder, familj, tidigare yrkesutbildning etc. Långvarigt församlingsengagemang i Equmeniakyrkan, livserfarenhet och mångårig yrkeserfarenhet kan efter särskild prövning ge en något förkortad utbildning.

Utbildningens upplägg

Högskolekurserna är bara en del av den pastorsutbildning som THS erbjuder. Beslut om innehåll och inriktning har förankrats i Equmeniakyrkan, i utbildningsrådet där THS och Equmeniakyrkan är representerade, samt i högskolans lärarkollegium. Upplägget är sammanfattat i ett dokument som innefattar hela utbildningens bredd.

Vägledningsår

Året efter genomförd pastorsutbildning kallas vägledningsåret. De diakoner och pastorer som fått församlingstjänst eller motsvarande arbetar under ett år med en särskild utsedd handledare och mentor.