Gräs i motljus

ÅRSRINGAR 2022

ÅRSRINGAR är en tidning som ges ut en gång om året, i samband med bön och offerdagen för pastors- och diakonutbildningarna, av pastorskandidaterna inom Equmeniakyrkan.

Årsringar 22 – Tema ”Identitet”

Det här året har tidningen temat Identitet. Det är ett ord med många bottnar och redaktionen har valt att tänka på det som ett träd; med rötter och krona. Att skapa en stabil identitet handlar både om att veta vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Genom tidningen vill vi ge inspirerande läsning och dela berättelser kring identitet, kallelse, utbildning och tjänst. I tidningen finns texter om vägen till att bli diakon eller pastor i Equmeniakyrkan och hur den vägen sett ut för någon, men även hur det kan se ut när man börjar sin första tjänst. Det finns också namn och bild på dem som just nu är antagna pastors- och diakonkandidater i Equmeniakyrkan.

Årsringar – ett stöd för utbildningarna

Årsringar 22 är inte bara inspirerande läsning för den som köper tidningen – genom att köpa är du med och bygger inför framtiden. Av inkomsterna går nämligen hälften till Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildning i Sverige och hälften till pastorsutbildning i våra systerkyrkor världen över. Tack vare de annonsörer som är med i tidningen är alla omkostnader för tidningen redan betalda och ett köp av Årsringar går direkt som sponsring för utbildning av framtidens pastorer och diakoner.

Beställ

Beställ hem till församlingen. Kanske är det i år en perfekt gåva från församlingen till personer som på olika sätt är isolerade och skulle bli uppmuntrade av god läsning? Om er församlingen inte gör en gemensam beställning går det också bra att beställa styckvis.

Årsringar finns som pappertidning och som en digital version. Båda versionerna beställs genom att maila: cicci.hagevi@equmeniakyrkan.se

eller via den här länken; https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/pastors-och-diakonutbildningarna/bestall-arsringar/