Publicerat 

Antagningsnämnden

Antagningsnämnden

Antagningsnämnden är den grupp som beslutar om någon ska bli antagen som pastorskandidat i Equmeniakyrkan. I antagningsnämnden sitter:

 • En församlingsrepresentant som ordförande, vald av Kyrkostyrelsen
 • En av de biträdande kyrkoledarna
 • En av de regionala kyrkoledarna
 • Biträdande chef på Nationella enheten
 • Handläggare för rekrytering av diakoner
 • Handläggare för rekrytering av pastorer
 • Representant från medarbetarförbundet

Dessutom är följande personer adjungerade i antagningsnämnden:

 • Rektorn på Bromma folkhögskola
 • Biträdande rektor på Enskilda högskolan Stockholm
 • Antagningsnämndens sekreterare
 • Personer som deltar i intervjuer

När är nästa sammanträde?

Antagningsnämnden sammanträder fyra till sex gånger per år för att behandla ansökningar om att bli diakon- och pastorskandidat och om att bli mottagen i Equmeniakyrkans pastorskår från annat samfund.

Hösten 2020 är sammanträden inplanerade 1 oktober och 2 december. För att antagningsnämnden ska hinna behandla en ansökan bör den ha sänts in en månad före sammanträdet.