Sommarpastor

Varför sommarpastor?

Att anställa en sommarpastor är ett tillfälle för alla församlingar som vill något!

En sommarpastor kan nå dem som är kvar hemma. Predika och leda möten, följa med på läger, skapa kontakter bland semestrande människor på ett sommarhem, ordna sommaraktiviteter för barn och unga, ta hand om andakter på sommarhem och institutioner, besöka äldre och sjuka mm. Flera församlingar har mycket goda erfarenheter av att anställa en sommarpastor.

Det har visat sig vid ett par tillfällen att det också kan vara ett sätt att på lite sikt lösa en vakanssituation i församlingen.

Att vara sommarpastor är en stor förmån! Det ger pastorskandidaterna möjlighet att förkunna Guds Ord och samtala med människor om Jesus. Det ger dem också möjlighet att praktisera som pastor, att få inspiration, idéer och tips innan det blir allvar i en ”egen” församling. Sommarpastorerna får se lite mer av bredden i Equmeniakyrkan, med förhoppningen att de ännu lite bättre kan förstå hur andra tänker och fungerar. De kan få uppleva en fromhetskultur som de inte tidigare lärt känna och de kan också få se en ny del av Sverige innan det är dags att önska var de vill ha sin första tjänst. De får även lära känna nya människor. En del av dem kanske kan bli vänner för livet, och goda förebedjare.

Hur lång är en sommarpastorstjänst?

En sommarpastorstjänst kan i tid variera mycket, men brukar ligga någonstans mellan tre och åtta veckor. I något enstaka fall har det bara rört sig om en vecka. Det finns med andra ord ingen minimigräns. En del församlingar anställer två sommarpastorer som får avlösa varandra. Det bästa är om tiden kan vara lite förhandlingsbar, eftersom det då är lättare att komma överens. Ibland vill församlingen anställa bara på deltid. De flesta pastorskandidater vill nog ha heltid, men det finns undantag. Någon har varit sommarpastor endast på halvtid.

Kan flera församlingar gå samman och anställa en sommarpastor?

Ja, vi har exempel på det. Men då är det förstås viktigt att församlingarna har pratat sig samman så att det inte blir orimliga förväntningar på sommarpastorn.

Vad gör en sommarpastor?

Arbetsuppgifterna kan också variera mycket, beoende på önskemål och behov. Om möjligt är det bra om det ingår en del moment som de troligen inte fått pröva på som ungdomsledare, t ex att leda nattvard, besöka äldre och sjuka, predika regelbundet, leda institutionsandakter etc. Ibland har en sommarpastor tjänstgjort på en läger- eller distriktsgård.

Va kôster det?

Vad lönen beträffar går det inte att säga något generellt, utan det får bli en förhandling. Det är ju inte fråga om en ordinerad pastor, och lönen bör ju därför ligga lägre än för en sådan. Men sedan är det mycket olika beroende på om pastorskandidaten läst ett år eller tre år, samt beroende på ålder, tidigare yrkesverksamhet och församlingserfarenhet, familjeförhållanden etc. Det är viktigt att lönen är så pass god att inte pastorskandidaterna lockas att hellre ta andra, mer välavlönade, men mindre viktiga sommarjobb för att klara ekonomin under studieåren. Församlingen ska tillhandahålla en bostad av hygglig kvalité.

Behövs det någon handledning?

Vad gäller handledning är det viktigt med en god introduktion och sedan någon som kan vara bakjour om det t ex blir ett dödsfall i församlingen. Ibland har en pensionerad pastor varit en slags handledare och gett lite feedback på t ex predikan. Men om inte det går att ordna kanske några styrelsemedlemmar kan ta en vecka var och ställa upp om det skulle behövas – vilket ju inte alls är säkert.

Hur gör vi för att få en sommarpastor?

Rent praktiskt brukar det gå till så att församlingen skriver ihop ett enkelt A4 och bifogar i ett mail till pastorskandidaternas kontaktperson (linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se). Det som bör stå är något om bygden/staden och något om församlingen och vad församlingen förväntar sig att sommarpastorn ska göra. Skriv vilka veckor det gäller, vad det finns för boendealternativ och så kontaktuppgifter förstås. Tala också om ifall sommarpastorn måste ha körkort för att kunna sköta tjänsten, och om det i så fall går att låna en bil eller om pastorskandidaten måste ordna det själv. Sedan läggs informationen ut till alla pastorskandidaterna i deras intranät.

Tänk på att inte vänta för länge med er förfrågan. Då kan många pastorskandidater ha bokat upp sig för annat under sommaren.

En samlingsplats för de som är intresserade av kallelsen till pastor.