En konkret utmaning

Observera

Denna text publicerades första gången den 24 februari, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gillsjö, Gustav 6Från pastorskandidaten och gästbloggaren Gustav Gillsjö.

För mig kom den smygande. Gud verkade i mitt omedvetna innan jag en dag blev överrumplad av kallelsen på väg mellan Brommaplan och THS våren 2013. Vi pastorskandidater har alla valt vår utbildning i övertygelse om att Gud, trots våra brister och tillkortakommanden, kan och vill använda oss i ledande roller i sina församlingar.

För mig är dock inte kallelsen till pastor den viktiga kallelsen i mitt liv. Jag tror att vi alla, pastorskandidat som tandhygienist, har en betydligt viktigare kallelse i våra liv – en kallelse till att inse oss vara skapade. I Psalm 139 i Psaltaren läser vi:

”Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet.
Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup.
Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.”

Psalmisten berättar för mig vem jag är, och den första kallelse varje människa har är just att vara en skapad människa. Denna kallelse innebär också att stå i relation till den som har skapat henne och det är hon inbjuden till genom den aktiva efterföljelsen av Guds uppenbarelse i Jesus. Bara denna kallelse i sig själv är en brottningskamp. För mig är det inte alltid lätt att låta mig bli älskad. Jag vill så gärna klara mig själv och få bekräftelse för det jag gör. Men att landa i insikten om att jag finns för att Gud vill och att det bara är genom Guds handlande och vilja jag har mitt värde – det är min och din första kallelse.

Men vi har inte bara en kallelse i livet, vi har många. Och Gud kallar inte bara pastorer och diakoner utan också lärare, elektriker, brevbärare, optiker och ”Gud vet allt”. Vi har alla platser i församlingen, samhället och världen där de gåvor Gud har lagt ner i våra liv gör oss mer lämpade än andra. Platser dit Gud drar oss genom vår längtan, Andens tilltal, våra gåvor och genom bröders och systrars vägledning.

Vart och till vad är du kallad?

Jag har burit en kallelse på mitt hjärta under ett halvår, en kallelse som inte bara är till mig utan kanske också till dig som läser detta. Jag ser mig runt i Equmeniakyrkan och ser små och stapplande församlingar där skörden är stor men arbetarna få. Jag ser också stora församlingar som har stora medlemsantal där det finns möjlighet att sända ut missionärer. Kallelsen jag bär är till äventyrslystna människor i dessa församlingar med trygga medlemsantal som längtar efter ett mindre sammanhang där deras gåvor kan få användas till att starta om en församling. Tänk er en församlingsmedlemspool där de som känner kallelsen att åka ut som missionärer inom vårt samfund, inom vårt land, får mötas för att skapa relationer och dela sin längtan. Finns du där ute som har möjligheterna att söka ett nytt jobb på en ny plats? Finns du där ute som vill vara med och bygga upp församlingar som ber om väckelse men inte har kraft att gå till handling? Denna kallelse är till dig!

Här kommer en konkret utmaning till omstartsarbetet inom Equmeniakyrkan. Starta en medlemspool dit villiga och äventyrslystna lärjungar får utmanas till att sändas ut i församlingar under omstartsprocesser.

Snart är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen i Equmeniakyrkan. I de flesta församlingar äger det rum söndagen den 13 mars. Och den 18-19 mars är det Öppet hus och Kallelsedagar på Campus Bromma (THS och Bromma folkhögskola), med sista anmälningsdag den 11 mars. Fram till dess kommer vi att blogga på BliPastor.nu minst två gånger i veckan. Vi har valt att behandla lite olika ämnen för att belysa vad pastorsutbildningen innehåller och vad det innebär att vara pastorskandidat och pastor.