70 år sedan kvinnor kunde ordineras till pastorer i Svenska Missionskyrkan

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 juni, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ingegärd Dackerud

Idag, den 8 juni 2020 är det exakt 70 år sedan Svenska Missionskyrkan sa ja till att kvinnor kunde ordineras till pastorer. Equmeniakyrkans två andra bildarsamfund tog liknande beslut ungefär vid samma tid, medan det skulle ta ytterligare åtta år innan Svenska kyrkan följde efter.

Den första kvinnan som utbildade sig till pastor och gick in i en pastors- och föreståndartjänst var Ingegärd Dackerud.

Som en hyllning till kvinnorna som blev pionjärer gjorde Lisa Danell och Rune W Dahlén en intervju med Ingegärd några veckor efter att hon fyllt 90 år. Victor Danell filmade detta möte, fyllt av berättelser, värme, humor, klokskap och en grundmurad visshet om Guds kallelse.