Almanacka och församlingsbesök uppdaterade

Observera

Denna text publicerades första gången den 3 januari, 2012. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nu kan man läsa vilka platser som får besök i samband med bön- och offerdagen för diakon- och pastorsutbildningen. Vi hoppas fortfarande på fler kallelser, men det är redan en ansenlig lista. Titta under Bön- och offerdagen / Församlingsbesök 2012.

Dessutom finns det en ny almanacka (längst ner till höger på första sidan) där man kan se de platser som besöks av pastorskandidater och av utbildningssekreterare Rune W Dahlén. Den som vill ha ett samtal om kallelse, utbildning, tjänst kan ta kontakt i förväg och boka tid i samband med dessa besök på olika håll.

Även i övrigt har hemsidan fräschats upp lite här och var.