Att se den som inte syns

Observera

Denna text publicerades första gången den 5 maj, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gästinlägg av Johnny Jonsson.

En söndag för en tid sedan deltar jag i en gudstjänst i min församling och fångas av en av texterna för dagen som läses. Egentligen är det bara en fras i en mening som når direkt in i min tanke. Där stannar den stadigt för att göra sig påmind allt som oftast sedan dess.

 Det är i berättelsen om Moses som drabbas av kallelsen och som får honom att rikta in sitt liv därefter och ta de stora konsekvenserna. Författaren till Hebreerbrevet målar stort och starkt om trons människor och säger om den store ledaren Moses: ”I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut, därför att han liksom såg den Osynlige” (Hebr 11:27).

Man skulle kunna tala om konsten eller förmågan att se det som inte är möjligt att se som en bra förutsättning för att våga bejaka kallelsen till tjänst i Guds rike. Detta slags seende är ett trons seende som inte kräver bevis och kalkylerad planering. Visst är det vanskligt och ett stort risktagande samtidigt som det rymmer möjligheter som annars aldrig skulle ha upptäckts och förverkligats.

Att läsa om Moses ger dock bilden av en man som knappast var lagd för att vilja planera för alltför vidlyftiga företag på egen hand. Misstag hade han begått och år hade lagts till år. Då bryter han frimodigt upp med sitt folk som lever i fångenskap eftersom ”han liksom såg den Osynlige”. Med sig i det uppbrottet hade han ett uppdrag från Gud, ett folk som gick med honom, och ett mål för uppbrottet och vandringen mot löftets land. Det fanns alltså mycket som gav honom mod och kraft. Till det kom att han ”såg” den som inte var synlig och detta seende gav honom den närvaro som behövdes.

Det är klart att man kan tycka att Moses som förebild för det egna valet av liv i kallelsens tjänst kan vara väl stor. Men ändå! Den som i dag drabbas av kallelsen för att tjäna Gud i världen kommer att behöva ”liksom se den Osynlige” för att ha riktning, mål och kraft för att fullgöra det uppdraget. Så egentligen är villkoren för tjänst inte så annorlunda i dag.

Johnny Jonsson

Johnny Jonsson är pastor, utbildningsledare för det teologiska programmet på THS samt lektor i exegetisk teologi.