Att välja det rätta…

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 februari, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

John LindarFrån John Lindar, pastorskandidat och gästbloggare.

Vad är valfrihet? I vårt samhälle blir människans valfrihet allt viktigare, vi har rätt att välja det som känns bra för oss som individer. Så länge vi inte klampar in på någon annan människas valfrihet kan vi styra våra liv som vi vill.

När vi går in i en mataffär har vi nästan obegränsat med valmöjligheter. Hur många olika flingor, kaffesorter, chipssorter finns det inte att välja emellan? Val som vi ständigt måste göra. Hela livet består av en ändlös massa val. Vad skall jag utbilda mig till? Var skall jag bo? Vilken bil skall jag köpa? Vilket företag skall ta hand om mina pensionspengar?

Men hur ser mina val ut som kristen? Låter jag min kristna tro påverka de val som jag gör? Som kristna har vi egentligen bara en valmöjlighet. Det är att välja det rätta och det goda. Alla andra valmöjligheter förvinner.

Årets nummer av pastorskandidaternas tidning Årsringar har döpts till #Motstånd. Tidningen handlar bland annat om att vi som kristna är kallade att göra motstånd i olika former.  Låt oss göra motstånd mot att alltid sätta sig själv i första hand, mot att låta egen vinning styra mina val. Om jag hela tiden har mitt bästa som utgångspunkt för mina val, har jag då valfrihet? Låt vår tro forma våra val till att välja det goda, för det är den enda valmöjlighet som vi har. Låt dessa val få bli ett motstånd.

Tidningen Årsringar kostar 40 kr + frakt och kan beställas i enskilda exemplar eller i buntar till församlingen genom ett mail till Rune W Dahlén (e-post rune@ths.se). Tidningen är helt finansierad genom annonser och därför går hela summan till att stödja pastorsubildning i Kongo Kinshasa och i Sverige. De 20 kronor som går till pastorsutbildningen i Sverige öronmärks för att pastorskandidaterna ska kunna åka på retreat en gång per år samt till att varje höst besöka en av Gemensam Framtids regioner. Tidningen innehåller artiklar om motstånd i många olika former, artiklar om kallelse och utbildning till diakon och pastor, foton på alla diakon- och pastorskandidater samt lärare och personal på THS och lärare på den diakonala linjen på Lidingö folkhögskola.

Söndagen den 10 mars är det offerdag för diakon- och pastorsutbildningen i Gemensam Framtid. Den 15-16 mars är det Öppet Hus och Kallelsedagar på THS. Inför dessa arrangemang bloggar vi på BliPastor.nu varje vardag under perioden 18 februari – 8 mars.